ເດັກນ້ອຍປະເທດອິນເດຍ ຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ ກາຍເປັນເດັກກໍ່າພ້າ ຍ້ອນພໍ່ແມ່ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19

0
1310

ການລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອິນເດຍເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼາຍພັນຄົນຕ້ອງສູນເສຍພໍ່ແມ່ ເຊິ່ງກາຍເປັນບັນຫາທີ່ອິນເດຍກໍາລັງປະເຊີນ ແລະ ອາດຈະນໍາໄປສູ່ບັນຫາການຖືກປະຖິ້ມ ແລະ ການລະເມີດສິດທິເດັກນ້ອຍໃນອະນາຄົດ.

 

ລັດຖະບານອິນເດຍເປີດເຜີຍວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເດັກນ້ອຍໃນປະເທດອິນເດຍຫຼາຍກວ່າ 577 ຄົນ ຕ້ອງກາຍເປັນເດັກກໍ່າພ້າເນື່ອງຈາກພໍ່ແມ່ເສຍຊີວິດຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນຮອບທີສອງ ທາງດ້ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນລາຍງານກໍລະນີທີ່ພົບເຫັນເດັກນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ເສຍຊີວິດໄປຍັງສາຍດ່ວນ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນພື້ນທີ່ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.

ທ່ານ ຍາສະມິນ ຮາເຄ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ  UNICEF ລະບຸວ່າ: “ເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຖືກປະຖີ້ມ ແຕ່ພວກເຂົາອາດຈະຕ້ອງພົບກັບບັນຫາການລະເມີດ ແລະ ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບໃນອະນາຄົດ”