ເຊກອງຕ້ອງການງົບ 1 ພັນກວ່າຕື້ແກ້ທຸກຍາກປະຊາຊົນ

0
2430

ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານບາດລ້ຽວໃໝ່ແກ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະພັດທະນາແຂວງເຊກອງຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໃນປີ 2020 ທັງນີ້ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ແຂວງມີຄວາມຕ້ອງການທຶນຈຳນວນ 1 ພັນກວ່າຕື້ກີບ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ແລະລົບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກລວມທັງແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

ຕາມຂໍ້ມູນລາຍງານຈາກພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ  ແຂວງເຊກອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທິດທາງລວມ ແລະຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຂອງແຂວງເຊກອງໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແມ່ນຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕ ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 10% ຕໍ່ປີ ແລະຮອດປີ 2020 ສະເລ່ຍ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ບັນລຸ 20 ລ້ານກວ່າກີບ.

ໃນຂະນະດຽວກັນດ້ານວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກແມ່ນ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂອັນຈຳເປັນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະຍືນຍົງ ໂດຍຖືເອົາການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ສິນຄ້າຕົວແບບ ແລະສິນຄ້າປາຍແຫຼມຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເພື່ອແນໃສ່ລົບລ້າງບ້ານ, ຄອບຄົວ ແລະຄົນທຸກຍາກໃຫ້ຫຼຸດເປັນກ້າວໆ ໃນນີ້ບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ຍັງເຫຼືອບໍ່ ເກີນ 5% ເທົ່າກັບ 4 ບ້ານຂອງ ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ, ຄອບຄົວ ທຸກຍາກໃຫ້ຍັງເຫຼືອຕ່ຳກວ່າ 5% ເທົ່າກັບ 9 ຮ້ອຍກວ່າຄອບຄົວ ແລະປະຊາກອນທີ່ຍັງທຸກຍາກໃຫ້ຍັງເຫຼືອຢູ່ປະມານ 10%.

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ແຂວງມີຄວາມຕ້ອງການທຶນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທັງໝົດສູງເຖິງພັນຕື້ກວ່າກີບ ໃນນີ້ຮ່ວງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນກຸ່ມບ້ານຕ້ອງການ 590 ຕື້ກີບ, ຮ່ວງຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະຈັດສັນບ່ອນທຳມາຫາກິນໃຫ້ປະຊາຊົນ 360 ຕື້ກີບ, ຮ່ວງຮ່ວມມືພັດທະນາຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ 20 ຕື້ກີບ.

ແນວໃດກໍດີ ຂໍ້ມູນຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ໃນ 5 ປີຜ່ານມາພັກລັດຖະບານກໍຄືສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດສັນງົບເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດຢູ່ແຂວງເຊກອງທັງໝົດກວ່າ 60 ຕື້ກີບ ໃສ່ 77 ໂຄງການ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ ແລະອື່ນໆທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸຍາກຂອງປະຊາຊົນ.

ໂດຍປະຈຸບັນແຂວງເຊກອງມີ ທັງໝົດ 200 ບ້ານ 19 ພັນກວ່າ ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງ 1 ແສນກວ່າຄົນ ຊຶ່ງໃນນີ້ມີບ້ານທຸກຍາກ 89 ບ້ານກວມເອົາກວ່າ 40% ທຽບໃສ່ປີ 2010 ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 62  ບ້ານ ຄອບຄົວທຸກຍາກ  1.772 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 11,9% ຫຼຸດລົງ 3.651 ຄອບຄົວ ແລະອັດຕາປະຊາກອນທຸກຍາກຫຼຸດລົງຈາກ 34% ໃນປີ 2010 ຍັງເຫຼືອ 18,41% ໃນປີ 2015.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ