ເຈົ້າສາວແວມພາຍ…ຕອນທີ 7 ເກີດເຫດບໍ່ຄາດຄິດ

ຕອນທີ 7 ເກີດເຫດບໍ່ຄາດຄິດ

ທີ່ຫ້ອງລັບໃນປຣາສາດ ໄຊມອນ

“ທ່ານຈະອອກໄປສະຖານທີ່ໃດ ຕອນນີ້ຮ່າງກາຍທ່ານຍັງບໍ່ຟື້ນເຕັມຮ້ອຍ” ເດຣ໌ຟາສ ກ່າວທັກທ້ວງຜູ້ເປັນນາຍ

“ຮ່າງກາຍຂອງແຂງແຮງດີແລ້ວ ເຈົ້າຢ່າກັງວົນເກີນໄປ” ເຂົາຕອບກັບດ້ວຍນ້ຳສຽງເຢັນຊາ

“ແລ້ວທ່ານຈະໃສ…?” ບ່າວຮັບໃຊ້ເອີ່ຍຖາມດ້ວຍຄວາມຍາກຮູ້

“…..” ມີພຽງສາຍຕາລຳຄານທີ່ໄຊມອນສົ່ງໃຫ້ກັບເດຣ໌ຟາສນັ້ນຄືຄຳຕອບ

“…..” ເດຣ໌ຟາສບໍ່ກ້າເອີ່ຍຖາມຕໍ່ໄດ້ແຕ່ກົ້ມໜ້າລົບສາຍຕາຢ່າງຢ້ານກົວ

ກັບມາທີ່ປຣາສາດ ຣິສຊາສ໌

ອາຣິຊ່າຢືນແຂນເກາະເອິກຫັນໜ້າໄປທາງປ່ອງຢ້ຽມແກ້ວໃສບານໃຫຍ່ “ເມຢ້າຂ້ອຍຄິດຮອດເຈົ້າເຫຼືອເກີນ ຂ້ອຍຄືສິບໍ່ໄດ້ກັບໄປຫາເຈົ້າອີກແລ້ວ” ນາງກ່າວອອກມາຢ່າງສິ້ນຫວັງ ທ່າມກາງຄວາມມິດງຽບໃນຫ້ອງນອນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ມີພຽງສຽງສະອື້ນຈາກຍິງສາວທີ່ຮ້ອງໄຫ້ ນາງທອດສາຍຕາອອກໄປນອກແວ່ນແກ້ວໃສເຫັນພຽງຄວາມມືດ ທ້ອງຟ້າໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ມີແຕ່ໝອກເມກດຳປົກຄຸມໄປທົ່ວບໍ່ລິເວນ ນາງມາຢູ່ບ່ອນນີ້ຫຼາຍມື້ແຕ່ບໍ່ເຄີຍແສງຈາກດວງຕາເວັນເລີຍຈັກເທື່ອ ນາງແຍກບໍ່ອອກວ່າຊ່ວງເວລາໃດເປັນຕອນກາງຄືນ ແລະ ຊ່ວງເວລາໃດແມ່ນຕອນກາງເວັນ ເມື່ອທຸກຢ່າງມັນມືດອຶມຄຶ້ມຊວນໃຫ້ອຶດອັດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ

ຣິສຊາສ໌ ຫາຍຕົວເຂົ້າມາໃນຫ້ອງນອນເພື່ອມາຫາອາຣິຊາສ໌ ເຂົາເຂົ້າໄປໂອບກອດເອວຂອງນາງຈາກທາງດ້ານຫຼັງ ພ້ອມກົ້ມໜ້າລົງໄປຈູບບ່າໄຫລ່ຂອງນາງເບົາໆ ແລະ ຖູໄຖໄປມາບໍລິວນກ້ານຄໍຂອງນາງເບົາໆ ເຖິງຈະໃກ້ຂະໜາດນີ້ແຕ່ອາຣິຊ່າກັບບໍ່ຮັບຮູ້ເຖິງລົມຫາຍໃຈຂອງເຂົາ

“ອຸ້ຍ…!! ນີ້ເຈົ້າຈະເຮັດສິ່ງໃດ” ຍິງສາວສະດຸ້ງຕື່ນຕາລຸກວາວດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈ ແລະ ຢ້ານຈົນຕົວສັ່ນ

ຊາຍໜຸ່ມຈັບນາງພິກຫັນດ້ານໜ້າມາຫາເຂົາ ຍິງສາວໃຊ້ມືບາງທັງສອງດັນໜ້າເອິກຂອງຊາຍໜຸ່ມໄວ້ ພ້ອມຈ້ອງໜ້າຊາຍໜຸ່ມຢ່າງສົງໃສ

“ເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງຂ້ອຍ” ຍິງສາວກ່າວອອກໄປທັງໆທີ່ເກັບກົດອາລົມຄວາມຢ້ານເອົາໄວ້

ຊາຍໜຸ່ມຫຼີ່ຕາລົງເລັກນ້ອຍກ່ອນຈະຄິ້ວຍູ່ເຂົ້າຫາກັນ

“ເຈົ້າມີນ້ຳຕາ…” ຊາຍໜຸ່ມເອີ່ຍຂຶ້ນກ່ອນຈະຍົກມືທີ່ຂາວຈືດຂອງເຂົາເບື້ອງຂຶ້ນໄປເຊັດນ້ຳຕາໃຫ້ນາງ

“ປ່ອຍຂ້ອຍ…! ຢ່າເອົາມືສົກກະປົກຂອງເຈົ້າມາແຕະຕ້ອງຕົວຂ້ອຍ” ນາງຈ້ອງໜ້າຊາຍໜຸ່ມດ້ວຍນ້ຳສຽງກຽດຊັງພ້ອມກັບໃຊ້ມືບາງພະຍາຍາມຍູ້ເອິກຮ່າງສູງໃຫ້ອອກຫ່າງຈາກຕົວນາງ “ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຂ້ອຍພັງລົງທັງການຮຽນ ແລະ ເລື່ອງອື່ນໆ ເຈົ້າໃຫ້ຂ້ອຍມາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບ້າໆແບບນີ້! ຂ້ອຍຊັງເຈົ້າ…!!!”

“ກີ໊ດດດດດດດດ…!!”

“ປ່ອຍຂ້ອຍດຽວນີ້…! ປ່ອຍ…! ປ່ອຍ…! ” ມືບາງປັດໄປມາຈົນຟາດເຂົ້າທີ່ໃບໜ້າຂອງຊາຍໜຸ່ມ “ເປ໊ຍ…!!”

ເຖິງຈະຖືກຕົບຈາກມືບາງຢ່າງແຮງແຕ່ຮ່າງສູງກໍ່ບໍ່ສະທ້ານສະເທືອນ ຮ່າງສູງຍັງຄົງຈ້ອງເບິ່ງນາງດ້ວຍສາຍຕານິ້ງ ຍິງສາວໃນອ້ອມກອດຂອງເຂົາແຮງສັ່ນສະທ້ານຂຶ້ນໄປອີກເພື່ອຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເຮັດສິ່ງທີ່ຜິດພາດ ແລະ ຢ້ານໄດ້ຮັບການລົງໂທດຈາກເຂົາ

ແຕ່ເກີນຄາດນອກຈາກຮ່າງສູງຈະບໍ່ຕອບໂຕ້ນາງແລ້ວເຂົາຍັງຍົກມຸມປາກຍິ້ມໃຫ້ນາງ ພ້ອມທັງປ່ອຍແຂນທີ່ໂອບກອດນາງໄວ້

“ຂ້ອຍຈະມາຫາເຈົ້າທຸກມື້ຈົນກວ່າເຈົ້າຈະໃຈອ່ອນໃຫ້ກັບຂ້ອຍ”

ຮ່າງສູງຍ່າງຈາກໄປຢ່າງງ່າຍດາຍ

ປັ໊ງ!!!

ສຽງປະຕູຫ້ອງຖືກປິດເຂົ້າພ້ອມການອອກໄປຂອງຄົນຮ່າງສູງ ຍິງສາວຮ່າງບາງເຖິງກັບເຂົ່າອອ່ນນັ່ງລົງທັນທີ ມືໜຶ່ງຄ້ຳໄວ້ທີ່ພື້ນອີກມືໜຶ່ງຕົບເອິກນາງເບົາເພື່ອເປັນການປອບຂວັນ

ການປະຕິເສດຈາກຍິງສາວທີ່ຕົນຮັກມັນໄດ້ສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ກັບ ຣິສຊາສ໌  ເຂົາເດີນທາງມາທີ່ດິນແດນມະນຸດເພື່ອຕາມລ່າກຸ່ມແວມພາຍນັກຂ້າ ຣິສຊາສ໌ໄລ່ລ່າພວກນັ້ນ ເພື່ອລະບາຍອາລົມໂທສະຢ່າງບ້າບິ່ນ  ກ່ອນຈະສິ້ນສຸດຣາຕີອັນແສນຍາວໃນດິນ ແດນມະນຸດ ເຂົາໄດ້ຂ້າພວກແວມພາຍຝ່າຍສັດຕູໄປຫຼາຍສິບຕົນ.

ເຊົ້າວັນຕໍ່ມາທີ່ດິນແດນມະນຸດ

ທີ່ສະຖານີຕຳຫຼອດ ເມຢ້າເດີນທາງມາລົງບັນທຶກປະຈຳວັນແຈ້ງຄວາມຄົນຫາຍ ບັນຍາກາດໃນສະຖານີຕຳຫຼວດແອອັດໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ມາແຈ້ງຄວາມຄົນຫາຍ

“ໄລຍະນີ້ມີຄະດີຄົນຫາຍເກືອບ 100 ຄະດີ…! ມັນຄົງເປັນສີມືຂອງກຸ່ມຂ້າມະນຸດທີ່ອອກຫາເຫຍື່ອຕາມອໍເດີ້” ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດນາຍໜຶ່ງກ່າວຂຶ້ນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທີ່ນ່ັງຂ້າງໆ

ຫຼັງອອກຈາສະຖານີຕຳຫຼວດ ເມຢ້ານາງເດີນທາງມາທີ່ເຮືອນຂອງ ອາຣິຊ່າ ເມື່ອນາງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນເຖິງກັບຫົວໃຈທໍ້ ເມື່ອເຫັນສິ່ງຂອງຍັງຄົງຖືກຈັດໄວ້ຄືເກົ່າ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າອາຣິຊ່າຍັງບໍ່ກັບມາເຮືອນ

“ອາຣິຊ່າ…ເຈົ້າຢູ່ໃສ” ນາງເອີ່ຍເບົາໆພ້ອມກັບນ້ຳຕາທີ່ຄ່ອຍໆໄຫລອອກມາ

ເມຢ້ານັ່ງໄຫ້ຈົນເຜີຫຼັບໄປ ນາງຮູ້ສຶກຕົວອີກຄັ້ງກໍ່ຕາເວັນຕົກດິນແລ້ວ ຍິງສາວຍົກແຂນຊ້າຍຂຶ້ນມາເບິ່ງໂມງ

“19:15…! ນີ້ເຮົາຫຼັບຍາວປານນີ້ພຸ້ນຫວາ” ນາງຈົ່ມອອກມາພ້ອມກັບຄ່ອຍໆລຸກຂຶ້ນຢືນ

ຍິງສາວຍ່າງອອກຈາກເຮືອນຂອງເພື່ອນຮັກ ແລ້ວຍ່າງຈາກໄປ ຮ່ອມເຂົ້າເຮືອນເມຢ້າເປັນຮ່ອມປ່ຽວ ຊ່ວງນີ້ເກີດປະກົດການຄົນຫາຍຕົວຕະຫຼອດ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນບໍ່ອອກມາທ່ຽວຕອນກາງຄືນໜາແໜ້ນຄືເມື່ອກ່ອນ ບັນຍາກາດມັນວັງເວງຊວນຂົນລຸກ ຍິງສາວກຶ່ງຍ່າງກຶ່ງແລ່ນ ມີຫຼຽວຫຼັງເປັນບາງຄັ້ງ ນາງເລັ່ງຝີຕີນເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອນາງສຳພັດໄດ້ວ່າກຳລັງມີບາງສິ່ງໄລ່ຫຼັງນາງມາ

“ພັບ!!!”

“ວ໊າຍ!!!”

ມີບາງສິ່ງຈູ່ໂຈມມາທາງຫຼັງຂອງນາງ ຮ່າງກາຍນາງຫາຍໄປໃນພຸ່ມໄມ້ຂ້າງທາງແລ້ວຢູ່ໆກໍ່ມາໂຜ່ໃນກາງປ່າດົງຕຶບໜາທີ່ນາງບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ເມຢ້າຖືກແວມພາຍລູກນ້ອງຂອງ ໄຊມອນຫຼັກພາຕົວນາງມາ ແຕ່ເພາະຫຸ່ນອັນເຊັກຊີ້ຂະຍີ້ໃຈບວກກັບເນື້ອຕົວອັນອ່ອນນຸ້ມຂອງຍິງສາວ ເຮັດໃຫ້ແວມພາຍໜຸ່ມທີ່ຫຼັກພາຕົວນາງມາເກີດມາອາລົມທາງກຣາມຂຶ້ນເລີຍຄິດຈະຂົ່ມຂືນນາງກ່ອນແລ້ວຄ່ອຍດື່ມເລືອດ

“ຢ່າເຮັດຫຍັງຂ້ອຍໃດ໋ເຈົ້າສັດປະຫຼາດ…! ຊ່ວຍແນ່…ໃຜກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຂ້ອຍແນ່…! ຮື…!ຮື…” ຍິງສາວກ່າວອອກໄປດ້ວຍນ້ຳສຽງສັ່ນເຄືອພ້ອມດີດດິ້ນເອົາຕົວລອດ

ແວມພາຍໜຸ່ມເຫັນເຫຍື່ອຍິງສາວມະນຸດທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຢ້ານກົວເຂົາແຮງສົ່ງສຽງຫົວຢ່າງຖືກໃຈ ເຂົາຈັບນາງກົດຕົວລົງນອນຫງາຍກາງພື້ນປ່າ ພ້ອມທັງດຶງກະຊາກເສື້ອຜ້າຂອງນາງອອກຢ່າງປ່າເຖື່ອນ ສາຍຕາຂອງແວມພາຍໜຸ່ມໄລ່ເບິ່ງຮ່າງກາຍຂອງຍິງສາວຕັ້ງແຕ່ໃບໜ້າລ່ວງລາມລົງມາຮອດຈຸດສະຫວາດດ້ວຍຄວາມພໍໃຈ

“ອຶມມ!!!” ສຽງຄາງໃນລຳຄໍຂອງແວມພາຍໜຸ່ມຜູ້ກະຫາຍໃນກຣາມ

ກ່ອນທີ່ແວມພາຍໜຸ່ມຜູ້ບ້າຕັນຫາຈະຈົກເຈົ້າມັງກອນທີ່ຢູ່ພາຍໃນໂສ້ງຢືນທີ່ມັນອຶດອັດມາດົນໃຫ້ອອກມາສູດອາກາດພາຍນອກ ແລະ ຕອນນີ້ມັນພ້ອມຈະໃຊ້ງານແລ້ວ

“ຢ່າເຮັດຫຍັງຂ້ອຍເລີຍ…ຂ້ອຍຂໍຮ້ອງ” ຍິງສາວຍົກມືໄຫວ້ພ້ອມກ່າວດ້ວຍນ້ຳສຽງສັ່ນໆ

ແວມພາຍໜຸ່ມຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກົດທ່ອນໃຫຍ່ເຂົ້າຮູ້ສະຫວາດຂອງຍິງສາວ ກໍ່ຖືກຕີນປິດສະໜາເຕະເຂົ້າເຕັມໆຕີນ ຈົນຮ່າງກາຍແວນພາຍຜູ້ກຳລັງຈະເຮັດອານາຈານໂຟ້ງໄປກະແທກເຂົ້າກັບຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນກ່ອນຈະຕົກລົງມາກະແທກພື້ນດິນສຽງດັງ “ຕຸບ”

ແວມພາຍຜູ້ຖືກກະທຳເງີຍໜ້າຂຶ້ນມາແວວຕາຍປ່ຽນເປັນສີດຳ ນັ້ນໝາຍເຖິງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງໜັກ

“ມຶງ!!!” ສຽງທີ່ດຸດັນເປັ່ງອອກມາກັບສາຍຕາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະຫາຍໃນການຂ້າ

ທ່າມກາງການຫຼັບນິ້ງຂອງຍິງສາວແວມພາຍໜຸ່ມຍັງສູ້ກັນເອົາເປັນເອົາຕາຍ ທັງອອກອາວຸດເຕະຕ່ອຍໄປຫຼາຍກະບວນທ່າ

ດ້ວຍວິຊາການຕໍ່ສູ້ທີ່ເໜືອຊັ້ນຂອງ ວິນລ້ຽມ ເຂົາໄດ້ຈັບຫົວຂອງແວມພາຍຕົວທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ່ກັບເຂົາແລ້ວຈັດການຫັກຄໍເພື່ອຈົບຊີວິດ ຮ່າງກາຍຂອງແວມພາຍຜູ້ບ້າມອດໄໝ້ແຫລກສະຫຼາຍໄປກັບອາການ

ຫຼັງຈາກການຕໍ່ສູ້ຈົບລົງແລະເຂົາເປັນຝ່າຍຊະນະ ວິນລ້ຽມໄດ້ຍ່າງກັບມາຢືນສຳຫຼວດເບິ່ງຮ່າງຂອງຍິງສາວທີ່ນອນເປືອຍກາຍຕັ້ງແຕ່ໃບໜ້າຈົນລາມໄປຮອດປາຍຕີນດ້ວຍສາຍຕາພິຈາລະນາ

“ອຶມມມ!!!” ສຽງຄາງໃນລຳຄໍ

ກ່ອນທີ່ເຂົາຈະຕັດສິນໃຈແກ້ເສື້ອຄຸມໂຕນອກຜ້າກຳມະຍີ່ສີດຳຂອງເຂົາມາຫົ່ມໃຫ້ກັບຍິງສາວທີ່ນອນສະຫຼົບຢູ່ທີ່ພື້ນ ຮ່າງສູງໄດ້ອຸ້ມຮ່າງບາງທີ່ນອນໝົດສະຕິຂຶ້ນມາຈາກດິນ ເຂົາພານາງກັບມາທີ່ຫ້ອງນອນຂອງເຂົາແທນທີ່ຈະພານາງກັບໄປສົ່ງທີ່ດິນແດນມະນຸດ

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.