ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງໄປໄທໃນຊ່ວງນີ້

ອີງຕາມການປະກາດຂອງສະຖານທູດໄທປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020 ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການຊົ່ວຄາວໃນການງົດ ຫຼື ລໍຖ້າການເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນໃນຊ່ວງສະຖານະການການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ສືບເນື່ອງມາຈາກການລະບາດຂອງໂລກໄວຣັດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແພ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກ ແລະ ເປັນເຫດໃຫ້ຖ້ຽວບິນຕ່າງໆຢຸດໃຫ້ບໍລິການ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂົນສົ່ງໜັງສືຜ່ານແດນ ຈາກປະເທດໄທມາ ສປປ ລາວ. ດ້ວຍເຫດນີ້ສະຖານທູດໄທປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາ ໃຫ້ທຸກທ່ານຊາບດັ່ງນີ້:

1 ຫາກບໍ່ເປັນກໍລະນີເລັ່ງດ່ວນ ຫຼື ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຂໍໃຫ້ງົດ ຫຼື ເລື່ອນການຂໍເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນອອກໄປກ່ອນ.

2 ກໍລະນີຜູ້ຮ້ອງຂໍມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນ ຂໍໃຫ້ນັດໝາຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ແຈ້ງບ່ອນຢູ່ເພື່ອໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສົ່ງໜັງສືເດີນທາງໃຫ້ໂດຍກົງ ໂດຍຜູ້ຮ້ອງຂໍຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ (ເພີ່ມຈາກຄ່າທຳນຽມໃນການຂໍໜັງສືເດີນທາງ) ຈຳນວນ 260 ບາດ ຕໍ່ເຫຼັ້ມ.

ທັງນີ້, ມາດຕະການຂ້າງເທິງເປັນພຽງມາດຕະການຊົ່ວຄາວໃນຊ່ວງສະຖານການລະບາດຂອງໂລກໄວຣັດໂຄວິດ-19 ເທົ່ານັ້ນ ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການປ່ຽນແປງ ຈະມາປະກາດໃຫ້ຊາບອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ