ເຄັດ​ລັບ​ເພີ່ມ​ສະເໜ່ໜ້າເ​ອິກ​ງາມ​ກະ​ຊັບ..

0
1433

213298

  1. ຂັ້ນທຳອິດ​ຕ້ອງ​ຢູ່ໃນ​ທ່າ​ກຽມ​ດ້ວຍ​ການ​ຍືນ​ກົງແຍກ​ຕີນ​ທັງ​ສອງ​ຂ້າງ​ອອກ​ເລັກນ້ອຍຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ປະ​ສານ​ມື​ທັງ​ສອງ​ຂ້າງແລ້ວ​ຫຍຽດ​ແຂນ​ໄປ​ຂ້າງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ຂະ​ໜານ​ກັບ​ພື້ນແຂນ​ຕ້ອງ​ຕຶງໜ້າ​ຕ້ອງ​ເບິ່ງ​ບ່ອນ ຄ່ອຍ​ໆຫຍຽດ​ແຂນ​ທັງ2ຂ້າງ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ຫົວແລ້ວ​ຄ່ອຍ​ໆຍືດ​ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ຫລັງຄ້າງ​ໄວ້​ໄລຍະໜື່ງແລ້ວ​ຄ່ອຍໆກັບ​ສູ່​ທ່າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນເຮັດ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 4-5 ເທື່ອຈະ​ຊ່ວຍ​ບໍລິຫານ​ໜ້າ​ອົກ​ໄດ້​ດີ​
  2. ຈາກ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ເອົາມື​ທັງ 2 ຂ້າງ​ມາ​ປະ​ສານ​ກັນ​ໄວ້​ທີ່​ທາງຫລັງເຮັດ​ຕົວ​ໃຫ້​ຍືດ​ກົງແລ້ວ​ຄ່ອຍ​ໆເອນ​ຕົວ​ໄປ​ດ້ານ​ຫລັງ​ພ້ອມ​ກັບ​ແອ່ນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຊ້າ​ໆໃຫ​ມື​ທັງ2ຂ້າງ​ຍັງ​ຄົງ​ປະ​ສານ​ກັນ​ໄວ້​ຂ້າງ​ຫລັງຄ້າງ​ຈັງ​ຫວະ​ໄວ້​ປະມານ 10 ວິ​ນາ​ທີເຮັດ​ທ່າ​ນີ້​ຢ່າງ​ນ້ອຍ 3-5 ເທື່ອເຊັ່ນ​ກັນ
  3. ກັບ​ມາ​ຍືນ​ທ່າ​ເດີມ ແຍກ​ຕີນ​ທັງ​ສອງ​ຂ້າງ​ພໍ​ປະ​ມານ ງໍ​ແຂນ​ເຂົ້າ​ມາ​ແລະ​ກາງ​ສອກ​ໃຫ້​ຢູ່ໃນ​ລະ​ດັບ​ໄຫລ່ ຄ່ອຍ​ໆ ຫວ່ຽງ​ແຂນ 2 ຂ້າງ​ອອກ​ດ້ານ​ຂ້າງ​ລຳ​ຕົວ ພ້ອມ​ກັບ​ແອ່ນ​ຕົວ​ອອກ​ໄປ​ດ້ານ​ໜ້າ​ເລັກນ້ອຍ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຫວ່ຽງ​ແຂນ​ດ້ວຍ ເຮັດ​ຊ້ຳ 3-5 ເທື່ອ​ເຊັ່ນ​ເຄີຍ​ຄ່ະ
    4. ຍືນກົງແຍກ​ຕີນ​ທັງ​ສອງ​ຂ້າງ​ໃຫ້​ຫ່າງ​ກັນ​ພໍ​ປະ​ມານແລ້ວ​ຊູ​ແຂນ​ທັງ2ຂ້າງ​ຂຶ້ນ​ເໜືອ​ຫົວຫັນ​ຝ່າ​ມື​ເຂົ້າ​ຫາ​ກັນ​ແລ້ວ​ຄ່ອຍ​ໆດຶງ​ສອກ​ຂ້າງ​ຂວາ​ລົງ​ມາ​ໃຫ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​ບ່າເລັກນ້ອຍຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ກັບ​ສູ່​ທ່າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນແລະ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ດຶງ​ສອກ​ຂ້າງ​ຂວາເປັນ​ດຶງ​ສອກ​ຂ້າງ​ຊ້າຍ​ແທນ​ເຮັດ​ສະ​ຫລັບ​ກັນ​ຢ່າງ​ນີ້​ປະ​ມານ 4-5 ເທື່ອ
  4. ທ່າ​ຈົບນີ້​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ຍືນ​ແຍກ​ຕີນ​ພໍ​ປະ​ມານ​ຄືເກົ່າຈາກ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ກົ້ມ​ຕົວ​ຂອງ​ເຮົາ​ລົງ​ກັບ​ພື້ນແລ້ວ​ໃຊ້​ແຂນ​ທັງ 2 ຂ້າງ​ຫຍຽດ​ກົງໂດຍ​ໃຫ້​ປາຍ​ມື​ຊີ້​ລົງ​ພື້ນຂັ້ນ​ຕອນ​ນີ້​ຖ້າ​ສາວໆຄົນ​ໃດ​ຕົວ​ອ່ອນ​ແນ່ກໍ​ອາດຈະ​ກົ້ມ​ຕົວ​ລົງ​ໃຫ້​ສຸດ​ເລີຍ​ກໍ​ໄດ້​ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄ່ອຍ​ໆດຶງ​ສອກ​ທັງ2ຂ້າງ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ທາງ​ດ້ານ​ຫລັງແລ້ວ​ຄ້າງ​ຈັງ​ຫວະ​ໄວ້ ປະມານ10 ວິ​ນາ​ທີກັບ​ສູ່​ທ່າ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ແລ້ວ​ເຮັດ​ວົນ​ໄປ​ເລື່ອຍ​ໆປະມານ3-5ເທື່ອ

ທ່ານີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ໜ້າ​ເອິກ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກະ​ຊັບ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ຍັງ​ຂະຫຍາຍ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ອີກ​ດ້ວຍຊຶ່ງ​ຫາກ​ເຮັດ​ເປັນ​ປະຈຳ​ກໍ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ມີ​ໜ້າເ​ອິກ​ທີ່​ອວບ​ອຶ໋ມ​ໄດ້​ດັ່ງ​ໃຈ​ເລີຍ​ເພາະ​ສະ​ນັ້ນຫາກ​ສາວໆຢາກ​ມີ​ໜ້າເ​ອິກ​ໃຫຍ່​ເຕັມ​ມື​ລອງ​ນຳ​ວິທີ​ເພີ່ມ​ເອິກ​ງາມ​ທີ່​ເຮົາ​ນຳ​ມາ​ແນະ​ນຳ​ມື້​ນີ້​ໄປ​ເຮັດ​ກັນ​ເບິ່ງ​ຮັບຮອງ​ເອິກ​ງາມ​ແນ່ນອນ ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຫາກໍ່​ມີດ​ໝໍ​ເລີຍ​