ຮູ້ລະຫວາ? ອິໂມຈິ ສາມາດເວົ້າໄດ້ຢູ່ Messenger facebook ແລ້ວ

0
1160

ເຟສບຸກເພີ່ມ ອິໂມຈິ ພ້ອມສຽງໃນ Facebook Messenger ເຊິ່ງມັນມີຊື່ວ່າ Soundmojis

ການເຂົ້າເຖິງ Soundmojis ໃຫ້ກົດປຸ່ມອິໂມຈິໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ໃນໜ້າຂອງການສົນທະນາຂອງ Messenger ຄລິກໄປທີ່ໄອຄອນສຽງດ້ານຂວາສຸດ ຈາກນັ້ນເລື່ອນເບິ່ງລາຍການຕົວເລືອກທີ່ມີ ພຽງແຕ່ກົດທີ່ອິໂມຈິ ເພື່ອເບິ່ງຕົວຢ່າງສຽງປະກອບ ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ “ສົ່ງ” ເພື່ອວາງລົງໃນໜ້າບົດສົນທະນາຂອງທ່ານ.

 

 

ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ເຟສບຸກ ຈະມີການອັບເດດ ດ້ວຍສຽງໃໝ່ ເປັນປະຈໍາຢູ່ເລື້ອຍໆ

ໝາຍເຫດ ຖ້າຫາກ Messenger ຂອງທ່ານບໍ່ເຫັນອິໂມຈິ ພ້ອມສຽງໃນ Facebook Messenge ແມ່ນໃຫ້ອັບເດດ version ກ່ອນ