ອົງການອະນາໄມໂລກເຕືອນ ໄວໜຸ່ມທີ່ໃຊ້ຢາສູບໄຟຟ້າສ່ຽງຕິດຢາສູບໃນອະນາຄົດ

0
3798

ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2021 ສໍານັກຂ່າວ ໂພສທູເດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ Tedros Adhanom ຜູ້ອໍານວຍການອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ອອກມາເຕືອນວ່າ ເຖິງວ່າຫຼາຍປະເທດ ຈະມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນການຕໍ່ຕ້ານການສູບຢາ ແຕ່ວ່າການຫັນມາເຮັດການຕະຫຼາດຢາສູບໄຟຟ້າໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ອາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບໃນອະນາຄົດໄດ້, ຄໍາເຕືອນຈາກຜູ້ອໍານວຍການ WHO ມາພ້ອມກັບການເປີດເຜີຍ ລາຍງານການແພ່ລະບາດຂອງຢາສູບປະຈໍາປີ 2021 ເຊິ່ງເປັນການສຶກສາລໍາດັບທີ່ 8 ຂອງ WHO ວ່າດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການຄວບຄຸມການຈໍາໜ່າຍຢາສູບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນິໂຄຕິນທົ່ວໂລກ.

ລາຍງານເຫັນວ່າ ປີນີ້ມີຜູ້ຄົນຈາກທົ່ວໂລກ ທີ່ຢູ່ໃນມາດຕະການຄວບຄຸມຢາສູບຂອງອົງກອນອະນາໄມໂລກເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2007 ເຖິງ 4 ເທົ່າ ແລະ ມີໄວໜຸ່ມທີ່ນໍາໃຊ້ຢາສູບໄຟຟ້າ ມີໂອກາດສູງເຖິງ 3 ເທົ່າທີ່ຈະໃຊ້ຢາສູບໃນອະນາຄົດ.

ອົງກອນອະນາໄມໂລກຍັງພົບວ່າມີ 84 ປະເທດ ໄດ້ຫ້າມຈໍາໜ່າຍຢາສູບໄຟຟ້າ ແລະ ອີກ 79 ປະເທດນັ້ນ ໄດ້ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການໂຄສະນາ ແລະ ຫ້າມຈໍາໜ່າຍຢາສູບໄຟຟ້າໃນທີ່ສາທາລະນະ.