ອິນເດຍ ຈະເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

0
382

ປະຊາກອນໂລກເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 8.000 ລ້ານຄົນ ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກນີ້ ແລະ ອິນເດຍ ຈະແຊງຈີນ ແລ້ວເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ສຳນັກງານເສດຖະກິດ ແລະ ກິດຈະການສັງຄົມ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) (World Population Prospects 2022) ລາຍງານວ່າ ຈຳນວນປະຊາກອນໂລກໃກ້ຈະຮອດ 8.000 ລ້ານຄົນ ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2022 ແລະ ອິນເດຍຈະແຊງໜ້າຈີນ ໃນການເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍສຸດ ໃນປີ 2023.

ໂດຍເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນໂລກ 8.000 ລ້ານຄົນມາຈາກທະວີບອາຊີ ໂດຍອິນເດຍເພີ່ມຫຼາຍເປັນອັນດັບໜຶ່ງ ຮອງລົງມາແມ່ນຈີນ ແລະ ໄນຈີເລຍ, ແລະ 400 ລ້ານຄົນແມ່ນມາຈາກທະວີບອາຟຣິກາ.

ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຈຳນວນປະຊາກອນຈາກ 7.000 ລ້ານຄົນເປັນ 8.000​ ລ້ານຄົນ ໃຊ້ເວລາປະມານ 12 ປີ. ໃນລາຍງານຍັງລະບຸວ່າ ອີກ 58 ປີ ຫຼື ປີ 2080 ປະຊາກອນໂລກຈະເພີ່ມສູງ 10,4 ລ້ານຄົນ ແລະ ຈະຄົງຢູ່ຈົນປີ 2100.

ອາຍຸໄຂຂອງຄົນທົ່ວໂລກ ສະເລ່ຍ 72,8 ຄົນໃນປີ 2019 ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 9 ປີແຕ່ປີ 2021 ອາຍຸຂອງປະຊາກອນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຊ້າກວ່າໂລກຫຼາຍເຖິງ 7 ປີ ຂະນະທີ່ປະຊາກອນໃນຊ່ວງອາຍຸເຮັດວຽກ ສະເລ່ຍ 25-64 ປີ ເພີ່ມຂຶ້ນ.