ອິດສະລາແອນ ໂຫດ! ສັ່ງທະຫານໂຈມຕີໂຮງຮຽນ UN ໃນກາຊາ!

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານ ກອງທັບອິດສະລາແອນ ໂຫດໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບ

ບົກເຂົ້າທຳລາຍລ້າງທາງພາກພື້ນດິນ ຕະຫຼອດແນວຊາຍແດນຂອງເຂດກາຊາ ພ້ອມກັບໂຈມຕີໂຮງຮຽນ

ສະຫະປະຊາຊາດໃນກາຊາອີກດ້ວຍ ດ້ານລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກຂອງປາເລດຕິນ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ

ຖືກສັງຫານ 9 ລາຍ ຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດພຽງ 1 ຄັ້ງ ໃນຄະນະອີກ 10 ຄົນເສຍຊີວິດຈາກການໂຈມ

ຕີຄັ້ງຕໍ່ມາ ໂດຍຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຫດການບອກອີກວ່າ ໂຮງຮຽນແຫ່ງດັ່ງກ່າວຖືກໂຈມຕີເປັນຄັ້ງທີ 2 ແລ້ວ.

 

ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກອງທັບອິດສະລາແອນກ່າວວ່າ ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ໂຈມຕີໂຮງຮຽນ ທີ່ພົບວ່າມີຊາວປາ

ເລດຕິນອາໄສຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ.