ອາເມຣິກາ ສະໜອງທຶນຊ່ວຍ ສປປ ລາວ

0
153

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ ປີ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງນາມໂດຍທ່ານ ວົງຄຳ ພັນທະນຸວົງ ຫົວໜ້າກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ແລະ ທ່ານນາງ ຊູກຽດ ປັນຍານຸວົງ ຫົວໜ້າໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ອົງການ WinRock International ມີທ່ານ ລີປາວ ຢ່າງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ ທ່ານນາງ ແຊເນີນ ແຟໂຣ ຮອງເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ມີໄລຍະເວລາ 2 ປີ (2023-2024) ຈຸດ ປະສົງ ລວມຂອງໂຄງການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ການເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບ ສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີພື້ນທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະກອບມີ: ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ສໍາລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 800.000 ໂດລາສະຫະລັດ (ປະມານ 13,65 ຕື້ກີບ) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍອົງການພັດທະນາສາກົນ ຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 3 ກິຈະກໍາຫຼັກຄື: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການ​ປະ​ສານ​ງານ ລະ​ຫວ່າງ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກ​ລັດຂັ້ນສູນກາງ ທ້ອງຖິ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງ ການໃຫ້ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບ ຮົມວິຊາຊີບ ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການລະບຸຕົວ ການບໍລິການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງທີ່ຈຳເປັນໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ.

ທີ່ມາ: ວຽງຈັນໃໝ່