ອາການເຈັບແຂ້ວ 3 ອາການນີ້ບໍ່ຄວນປະໄວ້ ອາດເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້

0
2145

ຢ່າຄິດວ່າອາການເຈັບແຂ້ວເປັນພຽງເລື່ອງເລັກໆໜ້ອຍໆ ເພາະມີຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນແລ້ວຫຼາຍຄົນ ເມື່ອເກີດອາການເຈັບແຂ້ວ 3 ແບບນີ້ ຄວນຮີບໄປພົບແພດໝໍຢ່າປະໄວ້ດົນ.

  1. ອາການເຂັດແຂ້ວ: ບາງຄົນກິນ ຫຼືດື່ມຂອງເຢັນໆຈະຮູ້ສຶກເຂັດແຂ້ວ ຖ້າອາການເຂັດແຂ້ວດົນກວ່າ 5-10 ນາທີບໍ່ເຊົາ ຖືວ່າເປັນອາການເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ຖ້າເຂັດແຂ້ວບໍ່ເຊົາ ສະແດງວ່າອາການໜັກ ແນະນໍາວ່າຄວນຮີບໄປຫາແພດໝໍ.
  2. ອາການເຫືອກບວມ: ອາການເຫືອກບວມ ເນື່ອງມາຈາກແຂ້ວແມງກະທັ້ງມີອາຫານເຂົ້າໄປຕິດເກາະຫວ່າງແຂ້ວຕະຫຼອດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການອັກເສບ ແນະນໍາວ່າຫຼັງຈາກການກິນອາຫານແລ້ວຄວນຖູແຂ້ວ ຫຼືໃຊ້ໄຫມຂັດແຂ້ວ ເມື່ອບໍ່ມີອາຫານເຂົ້າໄປອຸດຕັນ ແຕ່ແນວໃດກໍຄວນໄປພົບແພດໝໍ.
  3. ເວລາຍໍ້າອາຫານແລ້ວເກີດອາການເຈັບ: ເປັນສາເຫດມາຈາກແຂ້ວແຕກ ອາການນີ້ບໍ່ຄວນປະມາດ ຄວນຮີບໄປຫາແພດດ ປົກກະຕິທໍາຄວາມສະອາດແຂ້ວບໍ່ໃຫ້ເປິເປື້ອນ ເພາະອາດຈະນໍາໄປອາການຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ.