ອາການມົດລູກຢ່ອນ ມົດລູກຕ່ຳ ສັງເກດໄດ້ດັ່ງນີ້

ພາວະມົດລູກຢ່ອນ ຫຼື ມົດລູກຕ່ຳ ຖືເປັນບັນຫາສຳລັບແມ່ຍິງ ເຊິ່ງຈະພົບຫຼາຍໃນແມ່ຍິງໄວກາງຄົນ ແລະ ສູງຄົນອາຍຸ ມົດລູກຢ່ອນນັ້ນ ຄືພາວະມົດລູກເຄື່ອນລົງມາຈາກຕຳແໜ່ງປົກກະຕິທີ່ເຄີຍຢູ່ ສາເຫດແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຍານຂອງກ້າມເນື້ອ ແລະ ເນື້ອເຫຍື່ອບໍ່ເວນອຸ້ງເຊິງກຣານ ແລະ ສາມາດເປັນໄດ້ຍ້ອນເກີດລູກ ເຂົ້າສູ່ໄວທອງ ການໃຊ້ງານໜັກຂອງມົດ ຫຼື ມີເພດສຳພັນຫຼາຍ ຖອກທ້ອງເລື່ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ມີການເບັ່ງອຸດຈະຣະດົນ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ນ້ຳໜັກໂຕຂຶ້ນຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ສາມາດເປັນປັດໃຈສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະມົດລູກຕ່ຳໄດ້ທັງນັ້ນ

ອາການມົດລູກຢ່ອນ ທີ່ສາມາດສັງເກດໄດ້ມີດັ່ງນີ້:
1. ຮູ້ສຶກຄືມີຫຍັງຢູ່ບໍລິເວນປາກຊ່ອງຄອດ
2. ປັດສະວະເລື່ອຍໆ ແລະ ມັກຈະກັ້ນປັດສະວະບໍ່ຢູ່
3. ຖອກທ້ອງ ແລະ ຖ່າຍອອກຍາກ
4. ລົງຂາວພ້ອມກັບມີເລືອດປົນອອກມາ
5. ສຳບັຄົນທີ່ມີບັນຫາມົດລູກຢ່ອນ ຫຼື ມົດລູກຕ່ຳມາດົນ ອາດຈະມີກ້ອນຍື່ນອອກມາຈາກຊ່ອງຄອດ ສິ່ງນັ້ນກໍ່ແມ່ນສ່ວນຂອງມົດລູກທີ່ຍື່ນອອກມາພາຍນອກນັ້ນເອງ
ທີ່ມາຈາກ: http://health.kapook.com/view121829.html

ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ຮັກຂ່າວໄອທີ ແລະ ເກມ ຕິດຕາມເລື່ອງດີດີ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!