ອາການທັງ 6 ຂອງພະຍາດທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

0
1610

 

  1. ນໍ້າໜັກຫຼຸດໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດນໍ້າໜັກ: ຄວນໄປພົບແພດໝໍ ເພາະນໍ້າໜັກຫຼຸດຄືສັນຍານທີ່ບົງບອກວ່າບາງສິ່ງໃນຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິເຊັນ: ຮອກໂມນບໍ່ສົມດຸນ, ເບົາຫວານ, ໄອເປີໄທລອຍ ແລະພະຍາດອື່ນໆ.
  2. ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍສູງ: ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ຮ່າງກາຍຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອ ຫຼືມີຂະບວນການອັກເສບເກີດຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍ ຄວນໄປພົບແພດໝໍ ຫາກບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ພາຍໃນ 3 ມື້ ແລະຫາກມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 38 ອົງສາ ພ້ອມດ້ວຍອາການມີຕຸ່ມເປັນຜື່ນ, ເຈັບຫົວ ແລະເຈັບຄໍ.
  3. ຫາຍໃຈຖີ່: ຫາກມີອາການຫາຍໃຈຖີ່ໃນຂະນະທີ່ພັກຜ່ອນຢູ່ ໂດຍທີ່ບໍໄດ້ເຮັດວຽກໜັກ ຫຼືໄປອອກກໍາລັງກາຍມາ ໃຫ້ຮີບໄປພົບແພດໝໍ.
  4. ເຈັບກ້າມຊີ້ນ: ຫາກມີອາການເຈັບກ້າຊີ້ນໃນຂະນະທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານຮ່າງກາຍ ຄວນໄປພົບແພດໝໍ ການເຈັບກ້າມຊີ້ນຢ່າງອະທິບາຍບໍ່ໄດ້ ສາມາດເປັນສາເຫດຂອງການອັກເສບພາຍໃນ.
  5. ອາການເຈັບທ້ອງເປັນເວລາດົນ: ອາການເຈັບທ້ອງອາດເກີດຈາກັດໃຈຕ່າງໆ ປັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບຍ່ອຍອາຫານ, ແຜໃນກະເພາະອາຫານ, ທຽວທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ, ຕິດເຊື້ອ ແລະປັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ ຫາກອາການເຈັບທ້ອງຍັງຄົງຢູ່ ແລະບໍ່ຢຸດຫຼາຍກວ່າ 3 ມື້ ຫຼືອາການປັ່ນທ້ອງ, ປວດຮາກ ຕ້ອງໄປພົບແພດໝໍທັນທີ.
  6. ອາຈົມເປັນສີເຂັ້ມ: ປັດສະວະມີສີເຂັ້ມ ຫາກບໍລິໂພກໝາກໄມີສີແດງ, ສີຂຽວ ລວມເຖິງບໍລິໂພກຜັກ ອາດເຮັດໃຫ້ອາຈົມມີສີເຂັ້ມ ແຕ່ໃນກໍລະນີບໍ່ໄດ້ບໍລິໂພກອາຫານເຫຼົ່ານີ້ ແລ້ວອາຈົມມີສີທີ່ປ່ຽນໄປ ໂດຍເປັນສີແດງ ຫຼືເຂັ້ມ ຄວນໄປພົບແພດໝໍ ເພາະອາດກໍາລັງປະເຊີນກັບບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ.