ອາກາດທີ່ຮ້ອນເຮັດໃຫ້ເກີດປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງການເປັນລົມແດດ

0
230

ບໍ່ມີແຕ່ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກລະດູຮ້ອນທີ່ຮ້ອນແຮງສຸດ ໃນນັ້ນຍີ່ປຸ່ນກໍມີສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນຮຸນແຮງ ຈົນຕ້ອງມີຄົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກັບຄວາມຮ້ອນ.

ບໍລິສັດປະກັນໄພຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກຳລັງໃຊ້ປະໂຍດຈາກສະຖານະການນີ້ ໂດຍເຮັດປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງ ສະລັບຄົນທີ່ກັງວົນເລື່ອງຈະເປັນລົມແດດ.

ໂດຍມີ ບໍລິສັດ Sompo Holdings ແລະ Sumitomo Life Insurance ທີ່ສະເໜີນະໂຍບາຍນີ້ອອກມາເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄ່າຮັກສາໃນໂຮງໝໍ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການເປັນລົມແດດ.

ເຊິ່ງຈະເລີ່ມແຜນປະກັນໄພນີ້ ໃນເດືອນເມສາ ອາດມີລາຄາພຽງແຕ່ 100 ເຢັນ (ປະມານ 11.000 ກີບ) ໂດຍຄຸ້ມຄອງທີ່ຊື້ໄດ້ມື້ຕໍ່ມື້.

ເຊິ່ງບໍລິສັດເຫັນຍອດຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 1.600% ໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ເນື່ອງຈາກຍີ່ປຸ່ນມີຄື້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງສຸດ ແລະ ດົນນານສຸດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1875, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 14.000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບການຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍ ຍ້ອນອາກາດທີ່ຮ້ອນຫຼາຍ.

ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງກົດດັນໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນນຳເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າ 90% ຂອງຄວາມຕ້ອງການໃຊ້  ແລະ ຍ້ອນຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານບີ່ປຸ່ນປະກາດໃຫ້ປະຢັດພະລັງງານ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງໄຟຟ້າບໍ່ພໍໃຊ້.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ Fortune