ອັບເດດຫຼຽນລ່າສຸດໃນຊີເກມ2015ທີ່ສິງກະໂປເກມປະຈຳວັນທີ11ມິຸຖນາ2015

0
1572

ອັບເດດຫຼຽນໃນຊີເກມລ່າສຸດໃນງານມະຫະກຳກິລາຊີເກມຄັ້ງທີ 28 ທີ່ປະເທດສິງກະໂປເປັນເຈົ້າພາບ
– ອັນດັບທີ 1 ແມ່ນ ສິງກະໂປ ມີ 60 ຫຼຽນຄຳ, 52 ຫຼຽນເງິນ, 66 ຫຼຽນທອງ ລວມມີ 178 ຫຼຽນ
– ອັນດັບທີ 2 ແມ່ນ ຫວຽດນາມ ມີ 51 ຫຼຽນຄຳ, 24 ຫຼຽນເງິນ, 45 ຫຼຽນທອງ ລວມມີ 120 ຫຼຽນ
– ອັນດັບທີ 3 ແມ່ນ ໄທ ມີ 50 ຫຼຽນຄຳ, 57 ຫຼຽນເງິນ, 43 ຫຼຽນທອງ ລວມມີ 150 ຫຼຽນ
– ອັນດັບທີ 4 ແມ່ນ ມາເລເຊຍ ມີ 27 ຫຼຽນຄຳ, 31 ຫຼຽນເງິນ, 38 ຫຼຽນທອງ ລວມມີ 96 ຫຼຽນ
– ອັນດັບທີ 5 ແມ່ນ ອິນໂດເນເຊຍ ມີ 24 ຫຼຽນຄຳ, 30 ຫຼຽນເງິນ, 44 ຫຼຽນທອງ ລວມມີ 98 ຫຼຽນ
– ອັນດັບທີ 6 ແມ່ນ ຟີລິບປິນ ມີ 22 ຫຼຽນຄຳ, 23 ຫຼຽນເງິນ, 36 ຫຼຽນທອງ ລວມມີ 81 ຫຼຽນ
– ອັນດັບທີ 7 ແມ່ນ ມຽນມາ ມີ 11 ຫຼຽນຄຳ, 22 ຫຼຽນເງິນ, 21 ຫຼຽນທອງ ລວມມີ 54 ຫຼຽນ
– ອັນດັບທີ 8 ແມ່ນ ກຳູປູເຈຍ ມີ 1 ຫຼຽນຄຳ, 4 ຫຼຽນເງິນ, 3 ຫຼຽນທອງ ລວມມີ 8 ຫຼຽນ
– ອັນດັບທີ 9 ແມ່ນ ລາວ ມີ 3 ຫຼຽນເງິນ, 12 ຫຼຽນທອງ ລວມມີ 15 ຫຼຽນ
– ອັນດັບທີ 10 ແມ່ນ ບຣູໄນ ມີ 5 ຫຼຽນທອງ ລວມມີ 5 ຫຼຽນ
– ອັນດັບທີ 11 ແມ່ນ ຕີມໍເລສເຕ ມີ 1 ຫຼຽນທອງ ລວມມີ 1 ຫຼຽນ

11335846_798613646913136_730811048_n