ອັນຕະລາຍຈາກມັນຝະລັ່ງ

0
1326

26_20130919104234.

   ອັນຕະລາຍຈາກມັນຝະລັ່ງ

           ມັນຝະລັ່ງ ທີ່ແສນແຊບ ກິນແລ້ວມັນຕິດໃຈ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າພາຍໃຕ້ຄວາມແຊບຂອງມັນຝະລັ່ງ ມີສານພິດທີ່ ເຈື່ອປົນຢູ່ ອັນຕະລາຍຈາກມັນຝະລັ່ງ ເຮັດໃຫ້ເກິດອາການປວດຫົວ ປວດຮາກ ທ້ອງເສຍ ຫຼືໄຂ້ຂື້ນກໍ່ມີ .

           ມັນຝະລັ່ງ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ ແລະໃດ້ນຳໄປເລົ່າສູ່ກັນຟັງໃນ Food News ເພາະເນື່ອງຈາກວ່າມັນຝະລັ່ງເປັນອາຫານທີ່ຄົນ ເຮົາມັກກິນຫຼາຍ ຄືເດັກນ້ອຍແລະກຸ່ມໄວລຸ່ນ ຈະມັກກິນແລະເຂົ້າໜົມຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດມາຈາກມັນຝະລັ່ງ ແລ້ວຮູ້ເຫຼືອບໍວ່າມັນຝະລັ່ງ ທີ່ເຮົາກຳລັງກິນຢູ່ນັ້ນ ມີອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງຢູ່.

  ໃດ້ມີການຄົ້ນພົບວ່າ ມັນຝະລັ່ງມີສານພິດ ຮ້າຍແຮງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ມະນຸດ ເຊິ່ງສານພິດທີ່ເຈີໃນຫົວມັນຝະລັ່ງນັ້ນໃດ້ແກ່ ສານ glycoalkaloids ນັ້ນຈະຢັບຢັ້ງການທຳງານຂອງ Cholinesterase ເຊິ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກິດອາການ ເຈັບຫົວ ປວດຮາກ ຖອກທ້ອງ ເຫຼືອ ເຮັດໃຫ້ໄຂ້ຂື້ນກໍ່ເປັນໃດ້ ສານໃນມັນຝະລັ່ງນັ້ນມີຢູ່ປະມານ 0.01 – 0.1% ມີນ້ຳໜັກແຫ້ງ ທີ່ສຳຄັນກໍ່ຄື ຄວາມຮ້ອນຈະບໍ່ສາມາດທຳລາຍ ສານນີ້ໃດ້ ກໍ່ສະແດງວ່າມັນຝະລັ່ງໃດ້ຜ່ານຄວາມຮ້ອນຈາການທອດ ການຕົ້ມ ແລ້ວກໍ່ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບອັນຕະລາຍໃດໆ ຕໍ່ເຮົາໃດ້ເລີຍ ແຕ່ການກິນມັນຝະລັ່ງປົກກະຕິໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ນັ້ນຈະບໍ່ເກິດໂທດຈາກສານນີ້ .

  ແລະນອກຈາກນີ້ແລ້ວມັນຝະລັ່ງ ຍັງມີການຢັບຢັ້ງແລະມີໂປຕີນຢູ່ເຊິ່ງໃດ້ແກ່ ສານຢັບຢັ້ງການທຳງານຂອງ The trypsin ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງສານດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຖືກທຳລາຍເມື່ອເຈີຄວາມຮ້ອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍໃດໆ ເພາະສະນັ້ນເວລາເຮົາຈະຮັບປະທານຄວນຕົ້ມ  ທອດ ໃຫ້ສຸກກ່ອນເພື່ອເປັນການທຳລາຍສານພິດ ແລະເຮົາຍັງສາມມາດກິນໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໃດໆ ທັ້ງສິ້ນ.