ຫຼາຍປະເທດກໍາລັງພົບກັບບັນຫາ COVID-19 ກາຍພັນ ແລະ ບໍລິສັດ Pfizer ກໍກໍາລັງພັດທະນາວັກຊີນກະຕຸ້ນໃຫ້ດີຂຶ້ນ

0
1225

Thaifrx ໄດ້ລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດ Pfizer ແລະ BioNTech ກໍາລັງພັດທະນາເຄື່ອງກະຕຸ້ນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຈຸດໝາຍກໍເພື່ອກໍານົດເປົ້າໝາຍຂອງເຊື້ອໄວຣັສເດລຕາເນື່ອງຈາກມີຄວາມກັງວົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບສາຍພັນທີ່ແຜ່ເຊື້ອໄດ້ສູງເຊິ່ງມີການລະບາດສູງໃນອາເມລິກາ.

ທາງບໍລິສັດໄດ້ບອກວ່າເຖິງວັກຊີນຂອງພວກເຂົາໃນປັດຈຸບັນຈະມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງຕ້ອງມີການລະມັດລະວັງ ແລະ ຕ້ອງພັດທະນາປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງວັກຊີນໃຫ້ດີຕື່ມຂຶ້ນອີກ. ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ປະເມີນວ່າໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ຫຼາຍກວ່າສາຍພັນ ອັລຟາປະມານ 55% ເຊິ່ງເປັນສາຍພັນທີ່ພົບຄັ້ງທໍາອິດໃນປະເທດອັງກິດ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນວັກຊີນ Pfizer ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດ. ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຮ່ວມໃຈກັນສັກວັກຊີນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.

ຜູ້ບໍລິຫານຈາກບໍລິສັດ Pfizer ໄດ້ບອກວ່າຕ້ອງໄດ້ໄດ້ສັກວັກຊີນເຂັມທີ 3 ພາຍໃນ 12 ເດືອນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບ 2 ເຂaມ ເນື່ອງຈາກວ່າເມື່ອເວລາຜ່ານໄປຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນຫຼຸດລົງ ແລະ ທັງສອງບໍລິສັດນີ້ກໍກໍາລັງພັດທະນາວັກຊີນກະຕຸ້ນເພື່ອປ້ອງກັນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.