ຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຕຳຫຼວດຈາລະຈອນ

ທຸກທ່ານ ພາກັນຟັງໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ແຊເດີ!

Posted by ໂທລະໂຄ່ງ THOLAKHONG on 29 ເມສາ 2018