ຫຼວງພະບາງແຈ້ງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບອາຫານ-ນໍ້າດື່ມດ້ວຍຕົນເອງ

0
104

ຄະນະສະເພາະກິດແຂວງຫຼວງພະບາງ​ ແຈ້ງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າກິນຢູ່ຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງໃນຊ່ວງການປິ່ນປົວ ເນື່ອງຈາກທາງອົງການກາແດງສະວິສ ທີ່ເຄີຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານສະບຽງອາຫານສໍາລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນໂຮງໝໍພາກສະໝາມ ໄດ້ຢຸດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນອາທິດຜ່ານມາ.

ອີງຕາມແຈ້ງການ ອອກໂດຍຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ, ນັບແຕ່ວັນທີ 23​ ພະຈິກເປັນຕົ້ນໄປ, ພາກລັດຈະຢຸດຕິການແຈກຢາຍ ອາຫານ, ນໍ້າດື່ມ ແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະສຸກພາຍໃນແຂວງດັ່ງກ່າວ.

ແຈ້ງການລະບຸວ່າ ບັນດາປະຊາຊົນ ຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າອາຫານ30.000 ກີບ/ຄົນ/ມື້ (ອາຫານສາມຄາບ), ແລະ ນ້ຳດື່ມ 10.000ກີບ/ຄົນ/ມື້​; ໄລຍະເວລາປິ່ນປົວສຳລັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອາການປົກກະຕິແມ່ນ 14 ວັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບອາຫານ ລວມມູນຄ່າ 560.000 ກີບ/ຄົນ ສ່ວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ໃຊ້ເວລາໃນການປິ່ນປົວກາຍສອງອາທິດແມ່ນຈະໄດ້ຈ່າຍເພີ່ມໂດຍອີງຕາມວັນປິ່ນປົວຕົວຈິງ.

ກໍລະນີເກີດລະບາດໃນໂຮງງານ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ມີພະນັກງານ 50 ຄົນຂື້ນໄປ ຕ້ອງພົວພັນຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງໂຮງໝໍພາກສະໜາມປິ່ນປົວຢູ່ກັບທີ່ ສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆແມ່ນມອບໃຫ້ທາງໂຮງງານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ. ບັນດາຫ້ອງການລັດ, ລວມທັງທຸລະກິດຕ່າງໆຕ້ອງມີມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງ ຫາກມີກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແມ່ນຈະໄດ້ມອບໃຫ້ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າອາຫານ, ຄາບເຂົ້າ ແລະ ຄ່ານ້ຳດື່ມດ້ວຍຕົນເອງ ຂະນະທີ່ທາງພາກລັດຈະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃນການຮັບເຂົ້າສູນ, ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ແລະ ສະຖານທີ່ຮອງຮັບປິ່ນປົວ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄະນະສະເພາະກິດແຂວງ ໄດ້ກໍານົດໂຮງແຮມເປັນສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ສະເພາະຜູ້ມີ ເງື່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍມີວິຊາການແພດປິ່ນປົວປະຈຳ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ.