ຫົວເຂົ່າດໍາເຮັດແນວໃດດີ?

0
1432

ໃນເມື່ອຫົວເຂົ່າດໍາ, ດ້ານ ທຸກຄົນກໍຕ້ອງກັງວົນໃຈ ຕ້ອງຫາວິທີຕ່າງໆມາຮັກສາໃຫ້ຫົວເຂົ່າເຊົາດ້ານ ແລະດໍາ ຕໍ່ໄປບໍ່ຕ້ອງກັງວົນອີກແລ້ວເພາະມີວິທີຮັກສາໃຫ້ຂາວໄດ້.

ວິທີທີ່ 1: ເອົາໝາກນາວສົດ ດ້ວຍຄວາມເປັນກົດຂອງໝາກນາວ ເມື່ອເອົາມາຖູກັບຫົວເຂົ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວທີ່ດໍາ ແລະແຂງກະດ້າງອ່ອນນຸ່ນ ແລະຂາວໄດ້ ໂດຍການນໍາເອົາໝາກນາວສົດ ມາຜ່າເຄິ່ງ ແລ້ວມາຖູເບົາໆ ປະມານ 3-5 ນາທີ ແລ້ວປະໄວ້ອີກ 5 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ສັບພະຄຸນຂອງໝາກນາວທໍາງານ ເຮັດປະຈໍາມື້ລະຄັ້ງ ພຽງເທົ່ານີ້ຈາກຫົວເຂົ່າທີ່ເຄີຍແຂງກະດ້າງ ແລະດໍາ ກໍຈະຂາວໄດ້.

ວິທີທີ່ 2: ໝາກຂາມປຽກ

ເອົາໝາກກຂາມປຽກມາປະສົມກັບນໍ້າເຜີ້ງ ແລ້ວເອົາມາຂັດຖູບໍລິເວນຫົວເຂົ່າ ປະໄວ້ປະມານ 10-15 ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກ ແລະຢ່າລືມທາຄີມບໍາລຸງຜິວເພື່ອໃຫ້ຜິວນຸ່ນຂຶ້ນ.