ສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນຍອດຂອງບັນຫາ ທີ່ປະຊາຊົນຢາກໃຫ້ແກ້ໄຂກ່ອນໝູ່

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ສະບັບປັບປຸງ
screenshot-127

ໃນຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານ ເຫັນໄດ້ວ່າລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ ຖະໜົນຫົນທາງ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ເໝືອງຝາຍ ແລະລະບົບສາທາລະນູປະໂພກອື່ນໆ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງໃນປະເທດລາວ ເຊິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເວລານີ້ປະເທດລາວມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າກວ່າເວລາໃດໆ ໝົດ ນັບແຕ່ເກີດມີຊາດລາວ.

ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບດ້ານດີນັ້ນ, ກໍຍັງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ກັບດ້ານທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະລິມານແລະຄຸນນະພາບຂອງລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເຊັ່ນ ເສັ້ນທາງຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງທຸກທ້ອງຖິ່ນ, ຄຸນນະພາບຂອງເສັ້ນທາງທີ່ກໍ່ສ້າງຫຼາຍສາຍບໍ່ສູງ, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສູງເກີນຄວນ, ໂຮງໝໍໃຫຍ່ໆ ທີ່ທັນສະໄໝມີແຕ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ, ຍັງມີບາງບ້ານໃນເຂດຊົນນະບົດຍັງບໍ່ມີໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ມາຕະຖານ, ຄຸນນະພາບການສຶກສາຍັງບໍ່ສູງ ແລະບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ລັດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທ່ວງທັນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະເທດຊາດ ເຊິ່ງບັນຫາສ່ວນໜຶ່ງປະຊາຊົນເຊື່ອວ່າມີສາເຫດມາຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກລາຍງານວ່າ ປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ດຳເນີນການກວດສອບ 303 ໜ່ວຍງານ, ເປົ້າໝາຍໃນ 11 ກະຊວງ, 13 ແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍກວດພົບວ່າການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສູນເສຍລາຍຮັບແລະງົບປະມານລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3,034.3 ຕື້ກີບ ຫຼືປະມານ 373 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງໃນນີ້ສາມາດຢຶດຄືນມາໄດ້ພຽງແຕ່ 467.59 ຕືກີບ ຫຼືຄິດເປັນ 15% ເທົ່ານັ້ນ.

ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ຮູບປະກອບ: ການຈັບກຸມຜູ້ສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈຳນວນໜຶ່ງໃນປີທີ່ຜ່ານມາ
ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍເຫັນວ່າການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລັດຖະບານສູນເສຍລາຍຮັບແລະງົບປະມານ, ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃຫ້ສັກສິດໃນບາງກໍລະນີ, ຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງບໍ່ໄດ້ມາຕະຖານ, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສູງເກີນຄວນ, ສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາແລະພະນັກງານບໍ່ໄດ້ມາຕະຖານ, ເກີດຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທຳໃນສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍຕໍ່ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ແລະອື່ນໆ

ການທີ່ລັດຖະບານໃນຊຸດປັດຈຸບັນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ນັ້ນ ແມ່ນ ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ ເພາະປະຊາຊົນເຊື່ອວ່າການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນບັນຫາຫຼັກທີ່ຖ່ວງດຶງການພັດທະນາ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສ້າງຄວາມເສຍແກ່ພັກ-ລັດ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາພາຍໃນຊາດບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ລວມທັງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.

ການແກ້ໄຂການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຄວນຈະແກ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ. ການສະກັດກັ້ນຄວນເລິ່ມຕັ້ງແຕ່ການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດຂອງຊາດ, ເລິ່ມປູກຈິດສຳນຶກຕັ້ງແຕ່ຕອນເດັກນ້ອຍຍັງຢູ່ອະນຸບານ (ການມອບສິ່ງຂອງຫຼືຂອງຂວັນໃຫ້ຄູ ອາດຈະເປັນໜໍ່ແໜງຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນອະນາຄົດໄດ້), ຄວນມີການໂຄສະນາເຜີຍແພ່ພຶດຕິກຳທີ່ເຂົ້າຂ່າຍສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານແກ້ໄຂການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຄວນມີບ່ອນແຈ້ງຫຼືເບີໂທເພື່ອແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະລວມທັງການລົງໂທດຕໍ່ບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຈັບໄດ້ໄລ່ທັນວ່າມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ເຫັນ.

ປະຊາຊົນເຊື່ອວ່າປະເທດເຮົາເຄີຍມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະຖ້າຫາກແກ້ໄຂບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງບໍ່ໄດ້ ຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄືການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າທ່ວງທັນກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນພາກພື້ນກໍຄືສາກົນ. ແລະກໍເຊື່ອວ່າພາຍໃຕ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະການດຳເນີນງານຂອງລັດຖະບານ ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈະຄ່ອຍໆ ຖືກແກ້ໄຂໄປເທື່ອລະກ້າວ.

ລີ້ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສະບັບປັບປຸງ: 5_anti_corruption_laws18_12_2012