ສ້າງອາຄານທຳມະດາໂລກບໍ່ຈົດຈຳ ກຽມສ້າງໄວ້ເທິງດວງຈັນຮອງຮັບບ່ອນທ່ຽວໃນອະນາຄົດ

0
2130

ເປັນທີ່ຮືຮາແຫ່ງໂລກຍຸກໃໝ່ ເມື່ອສະຖາປານິກ SOM–Skidmore, Owings & Merrill ໄດ້ຮ່ວມກັນອອກແບບກຽມການກໍ່ສ້າງອາຄານເທິງດວງຈັນ ພ້ອມກັບພະລັງງານຈາກດວງຕາເວັນເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ ໂດຍໄດ້ອອກແບບໂຄງສ້າງໃນເຂດບໍລິເວນຂົ້ວໃຕ້ຂອງດາວອັງຄານກ່ອນຈະຂົນຍ້າຍຂຶ້ນໄປເທິງດວງຈັນພາຍຫຼັງທຸກຢ່າງສຳເລັດ.

 

ໝູ່ບ້ານທີ່ຈະສ້າງເທິງດວງຈັນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຮັບການອອກແບບພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງສະຖາປານິກ ກັບອົງກອນອາວະກາດເອີຣົບ ESA–European Space Agency ແລະ MIT–Massachusetts Institute of Technology ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບເປັນສະຖານີວິໄຈ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງອະນາຄົດ.

ອາຄານແຕ່ລະຫຼັງປະກອບມີ 4 ຊັ້ນ ໃນຮູບແບບລະບົບຂະຫຍາຍເຊິ່ງສາມາດຫົດ-ຢືດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຂົນຍ້າຍຂຶ້ນໄປເທິງດວງຈັນໄດ້ສະດວກ ເຊິ່ງໂຄງສ້າງຂອງອາຄານແຕ່ລະຫຼັງຍັງຈະມີລະບົບປ້ອງກັນ ເພື່ອຮັບຮອງສຳລັບການຢູ່ອາໄສນຳອີກ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພື້ນທີ່ແຫ່ງນີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນສະຖານີສຳລັບນັກວິໄຈໃນອະນາຄົດ ໂດຍຈະໃຊ້ພະລັງງານຈາກດວງຕາເວັນເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ.