ສົກປີນີ້ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຈຳປາສັກ ຈະເປີດຮັບນັກຮຽນ 1.500 ຄົນ!

ຂປລ. ທ່ານ ບົວໄຂ ສຸພາອອນ ຜູ້ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ສົກຮຽນ 2016-2017 ນີ້ ວິທະຍາໄລຂອງ​ຕົນ ໄດ້ຮັບໂກຕາຮັບເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ຈຳນວນ 1.500 ຄົນ, ໃນນັ້ນສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ 900 ຄົນ ແລະ ສຳພາດເອົາ 600 ຄົນ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າລູກຫລານນັກຮຽນ ທີ່ຮຽນຈົບສາຍສາມັນ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍກ່ວາປີທີ່ຜ່ານມາ.

ສຳລັບພາກສ່ວນສຳພາດເຂົ້າຮຽນສາຂາກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ, ອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ ລະບົບ 9+3, 12+2+1 ຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ. ສາຂາຕັດຫຍິບ,ໂລຫະ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ, ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ, ກົນຈັກກະເສດ, ຊ່າງໄມ້ເຟີນີເຈີ ແລະ ຈັກກົນໂຮງງານ ລະບົບ 9+3 ແລະ 12+2 ຊັ້ນກາງ. ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ, ໄຟຟ້າເຕັກນິກ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ລະບົບ 9+3 ຊັ້ນກາງ ເຊິ່ງທຸກສາຂາແມ່ນໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງ 2 ແສນກີບ/ເດືອນ, ປັດຈຸບັນມີນັກຮຽນມາສຳພາດໃນງວດທີ I ຈຳນວນ 300 ຄົນ ແລະ ຍັງຈະສືບຕໍ່ສຳພາດ ໃນງວດທີ II ຈຳນວນ 300 ຄົນ, ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າໃຜສົນໃຈຢາກຮຽນວິຊາຊີບ ໃນສາຂາທີ່ກ່າວມານີ້ ສາມາດເຂົ້າໄປ ຕິດຕໍ່ພົວພັນນຳ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ໃນໂມງລັດຖະການ. ນອກນີ້ ທ່ານຍັງອະທິບາຍເຖິງທິດທາງແຜນການ ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ພາຍໃນໂຮງຮຽນຕື່ມອີກ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ:

ຂປລ

ຕິດຕາມເຮົາທາງFacebook ກົດຖືກໃຈເລີຍ!