ສູດລຶບຮອຍຕີນກາຢູ່ໃບໜ້າ ດ້ວຍວິທີທໍາມະຊາດ

0
1774

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ:

  1. ນໍ້າໝາກນາວ 1 ບ່ວງ
  2. ນໍ້າເຜີ້ງ 1 ບ່ວງ
  3. ແປ້ງໝີ່ 1 ບ່ວງ
  4. ໄຂ່ແດງ 1 ໜ່ວຍ

ວິທີເຮັດ: ພຽງແຕ່ນໍາເອົາສ່ວນປະສົມທັງໝົດມາປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈົນໄດ້ເນື້ອຄີມທີ່ພໍດີກັບການທາໃບໜ້າ ຖ້າຫາກແຫຼວເກີນໄປໃຫ້ເຕີມແປ້ງໝີ່ລົງໄປເລັກໜ້ອຍ.

ວິທີໃຊ້: ເມື່ອປະສົມແລ້ວໆກໍນໍາເອົາສ່ວນປະສົມດັ່ງກ່າວມາພອກໃຫ້ທົ່ວໃບໜ້າ ຈາກນັ້ນປະໄວ້ປະມານ 15 ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ ເຮັດວິທີນີ້ ທິດລະ 2 ຄັ້ງ ພາຍໃນ 1 ເດືອນ ແລ້ວຈະເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ.