ສຸດແປກ!! ຮ້ານບຸບເຟ້ຕົກແຕ່ງຮ້ານໃຫ້ຄືກັບງານສົບ ແລະ ປ່າຊ້າ!

0
11274

ຢູ່ແຂວງສົງຂາປະເທດໄທໄດ້ມີນັກຂ່າວລາຍງານວ່າມີຮ້ານບຸບເຟ້ ທີ່ມີລັກສະນະແຕກຕ່າງຈາກຮ້ານອື່ນ ເນື່ອງຈາກທາງຮ້ານໄດ້ມີການຕົກແຕ່ງຮ້ານໃນບັນຍາກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂົນຫົວລຸກ ໂດຍມີການຈໍາລອງປ່າຊ້າ ແລະ ງານສົບມາໄວ້ໃນຮ້ານ.

ເຊິ່ງໄອເດຍການຈໍາລອງປ່າຊ້າເຂົ້າມາຕົກແຕ່ງຮ້ານເນື່ອງມາຈາກຍັງບໍ່ມີໃຜເຄິຍເຮັດມາກ່ອນ ໂດຍໜ້າຮ້ານຈະມີສານພະພູມຕັ້ງຢູ່ 4 ສານ ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນຮ້ານຈະມີໂລງສົບຕັ້ງຢູ່ພ້ອມກັບໂຖດອກບົວ, ທາດໃສ່ກະດູກ, ໝໍ້ສະກົດວິນຍານທີ່ມີຄວັນສີຂາວປິວອອກມາຕະຫຼອດເວລາ.

ສ່ວນພາຍໃນຮ້ານນັ້ນກໍຈະຕົກແຕ່ງດ້ວຍສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ໃນງານສົບເຊັ່ນ: ພວງຫຼີດ, ດອກໄຟຮູບໜ້າຜີ, ຢູ່ທີ່ຝາກໍຈະມີເລືອດ ແລະ ນໍ້າຕາທຽນໄຫຼລົງມາ. ນອກຈາກການຕົກແຕ່ງຮ້ານທີ່ໃຫ້ຄວາມຫຼອນແລ້ວ ເມນູອາຫານກໍຍັງຫຼອນບໍ່ແພ້ກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນເມນູຊຸດພິເສດຄື: ເມນູຜີປອບ, ຕົ້ມຍໍາກະທະທອງແດງ, ເມນູຜີຕານີ, ຜີກະສືອອກລ່າ ສ່ວນເພງທີ່ເປີດໃນຮ້ານກໍຈະເປັນເພງທີ່ກ່ຽວກັບທໍາມະ ຫຼື ເລື່ອງຂອງເວນກໍາ.

ທາງເຈົ້າຂອງຮ້ານບອກວ່າ ສໍາລັບແນວຄິດໃນການຕັ້ງຊື່ ແລະ ການຕົກແຕ່ງຮ້ານແນວນີ້ມາຈາກການທີ່ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິໃນການກິນ, ການເຮັດວຽກ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດ ໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມຕາຍວ່າເປັນເລື່ອງທໍາມະຊາດ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕາຢ້ານ ເຊິ່ງວ່າທາງຮ້ານກໍຈະມີທໍາມະແຊກຊ້ອນຢູ່ນໍາ.