ສຸກຂະພາບ ກັບ ສຸຂະພາບ

1 COMMENT

  1. ໃນທັສນະຂອງຂາ້ພະເຈົ້າແລ້ວ ຄໍາວ່າ ” ສຸກຂະພາບ ” ຖືກກວ່າ , ຄໍາວ່າ ” ສຸຂະພາບ ” ບໍ່ຖືກ ແລະກໍບໍ່ມີ. ມີແຕ່ ສຸກຂະພາບ. ແຕ່ຄໍານີ້ ຂຽນ ຕາມການອອກສຽງ ໝົດທຸກຕົວ ” ສຸກ-ຂະ-ພາບ ” ແຕ່ຈະໃຫ້ຖືກ ແລະກະທັດຮັດແທ້ ຕ້ອງແມ່ນ ” ສຸຂພາບ ” ຕົວ ຂ ຕົວສະກົດພິເສດ ແທນ ຕົວສະກົດ ” ກ ” ຕົວສະກົດເຄົ້າ ເຮົາຈະອ່ານອອກສຽງ ” ສຸກຂະພາບ ” ເໝືອນເດີມ, ມີຄວາມໝາຍເໝືອນເດີມ. ປະຍັດເວລາ ແລະ ເນື້ທີ່ຂອງການຂຽນອັກສອນ 2 ຕົວ : ກ ແລະ ສຣະ xະ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.