ສືບຕໍ່ປິດເມືອງຈົນກວ່າການລະບາດຈະຄວບຄຸມໄດ້ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ-04 ກໍລະກົດ 2021.

ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ສະຖານະການຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ໃນແຕ່ລະມື້ຍັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ, ປັດຈຸບັນມີຍອດຕິດເຊື້ອສະສົມ 2,050ຄົນ, ປິ່ນປົວດີ 1,935ຄົນ ກຳລັງປິ່ນປົວ 112ຄົນ.

ອີງຕາມການປະເມີນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆໃນຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄຳສ່ັງເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2021, ແຈ້ງການ ສະບັບເລກ 595/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 04 ມິຖຸນາ 2021  ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ວາງອອກເຫັນວ່າ ລັດຖະບານກໍ່ຄືອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖຶ່ນໄດ້ຊີ້ນຳຕໍ່ການຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອນມີຕ່າງປະເທດ ເປັນຢາງດີໃຫ້ມີການລະບາດພາຍໃນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. ການຕິດເຊື້ອຢູ່ບັນດາແຂວງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກການນຳເຂົ້າ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຖິງວ່າມີການລະບາດໃນຊຸມຊົນ ແຕ່ສາມາດຄວຍຄຸມໄດ້ໃນລະດັບແນ່ນອນ.

ທ່ານ ນ. ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນໄລຍະວັນທີ 20 ມິຖຸນາ-04 ກໍລະກົດ 2021.

ມາດຕະການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: