ສິ່ງທີ່ຜົວປາດຖະໜາຈາກເມຍສຸດທີ່ຮັກຄື… ອ່ານເບິ່ງເດີ້

Couple in love

ໃນຄໍລຳ ຊີວິດ ກັບ ຄວາມຮັກ ວັນນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຜົວ-ເມຍ ກັນແນ່ຈັກໜ່ອຍ ເພາະທີ່ຜ່ານມາເຮົາເຄີຍນຳສະເໜີຫົວບົດທີ່ເວົ້າກ່ຽວຜົວເຊື່ອຟັງເມຍແລ້ວຈະໄດ້ດີ ວັນນີ້ເຮົາກໍ່ເລີຍຈະມານຳສະເໜີ ສິ່ງທີ່ຜົວປາດຖະໜາທີ່ສຸດຈາກເມຍສຸດທີ່ຮັກ ແຕ່ຈະມີສິິ່ງໃດແນ່ນັ້ນ ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັນເລີຍ

  1. ເມຍຈົ່ງຢ່າເປັນຄົນມັກຈົ່ມ, ມັກໃບ່ໃນເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍ ປ່ຽນຈາກການຈົ່ມໃບ່ໃຫ້ຜົວມາເປັນຄຳເວົ້າໃຫ້ກຳລັງໃຈຜົວດີກວ່າ
  2. ເມຍຈົ່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມສື່ສັດຕໍ່ຜົວຕະຫຼອດເວລາ
  3. ເມຍຈົ່ງມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຜູ້ເປັນຜົວ ຢ່າຄ້ອຍຕາມຄົນອື່ນ ແລະ ຈັບຜິດຜົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ
  4. ເມຍຈົ່ງເຊື່ອຟັງຜົວ, ນຸ້ມນວນອ່ອນຫວານ ແລະ ໃຫ້ກຽດຜົວຕະຫຼອດເວລາ
  5. ເມຍຈົ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສວຍງາມ, ໜ້າຮັກ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈຂອງຜູ້ເປັນຜົວຕະຫຼອດເວລາ

ບັນດາເມຍທັງຫຼາຍເມື່ອອ່ານຈົບແລ້ວ ຈົ່ງຄິດພິຈາລະນາໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນ ສິ່ງໃດພໍປັບປຸງປ່ຽນແປງໄດ້ ກໍ່ຈົ່ງເຮັດ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ເປັນຜົວຕະຫຼອດໄປ

 

ທີ່ມາຈາກ: http://www.ahlulbait.org