ສິ່ງທີ່ຄົນມັກດື່ມກາເຟຄວນຮູ້

ກາແຟເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ກໍໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ຖ້າດື່ມຫຼາຍກໍ່ສາມາດໃຫ້ໂທດແກ່ສຸຂະພາບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ສຳລັບຄົນທີ່ມັກດື່ມກາເຟເປັນປະຈຳ ຄວນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້

  1. ບໍ່ຄວນດື່ມກາເຟປຸກຈົນເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກໜັກເປັນພິເສດ, ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈໄວຂຶ້ນ, ຄວາມດັນເລືອດສູງຂຶ້ນ, ຕື່ນເຕັ້ນງ່າຍ, ໃຈຮ້ອນ, ຫູອື້ ແລະ ມືຕີນສັ່ນ.
  2. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຫົວໃຈເຕັ້ນບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວເກີນໄປ ຫຼື ເປັນໂຣກປະສາດ ການດື່ມກາເຟທີ່ປຸກຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ອາການໜັກກວ່າເກົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບໄດ້.
  3. ຄົນທີ່ເປັນຄວາມດັນເລືອດສູງ ກາເຟປຸກໆຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຈັບທີ່ຫົວໃຈ ແລະ ອັນຕະລາຍກັບເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງ.
  4. ໃນກາເຟທີ່ດື່ມແຕ່ລະຈອກຄວນມີສານກາເຟອິນບໍ່ເກີນ 10 0ກລາມ ແລະ ບໍ່ຄວນດື່ມເກີນວັນລະສອງຈອກ.
  5. ຫົວໃຈຫຼັກຂອງການດື່ມກາເຟຄືຄວາມຜ່ອນຄາຍ ແລະໃຫ້ຄວາມສົດຊື່ນມີຊີວິດຊີວາ ທາງທີ່ດີຄວນເລືອກດື່ມແບບບໍ່ປຸກຫຼາຍ ແລະ ພະຍາຍາມດື່ມດ່ຳກັບກິ່ນຫອມໆຂອງກາເຟອຸ່ນໆຈະດີກວ່າກິນຕາງນ້ຳຫຼາຍຈອກຕໍ່ມື້ ເຊິ່ງມັນຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສຸຂະພາບທັງຄົນທີ່ມີໂຣກປະຈຳຕົວ ຫຼື ບໍ່ທັນມີກໍ່ຕາມ.

 
ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!