ສິງກະໂປອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງກວດໂຄວິດ-19 ທາງລົມຫາຍໃຈ ຮູ້ຜົນພາຍໃນ 1 ນາທີ !!

0
1309

ເມື່ອວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງປະເທດໄດ້ລາຍງານວ່າ: ສໍານັກງານວິທະຍາສາດສຸຂະພາບຂອງປະເທດສິງກະໂປ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງກວດຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈາກລົມຫາຍໃຈ ເຊິ່ງພັດທະນາຂື້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດເປັນການຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖືວ່າເປັນລະບົບການກວດຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດ້ວຍລົມຫາຍໃຈເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຊົ່ວຄາວ.

ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າລະບົບທົດສອບຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈາກລົມຫາຍໃຈ ທີ່ພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດ ເບຣໂທນິກ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດ Start up ມາຈາກນັກສຶກສາ ແລະ ນັກວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທາງການເງິນຈາກໂຄງການສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.

ບໍລິສັດ ເບຣໂທນິກ ໄດ້ລະບຸວ່າຈາກການທົດລອງໃນຄົນ ໃນ 3 ສະຖານທີ່ ລະຫວ່າງເດືອນ ມີຖຸນາຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ ຈົນມາຮອດເດືອນເມສາຂອງປີນີ້ ຜົນປາກົດວ່າເຄື່ອງມືກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດັ່ງກ່າວສາມາດກວດຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ເຖິງ 90%  ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດການນໍາໃຊ້ຊົ່ວຄາວແລ້ວທາງບໍລິສັດຈະຮ່ວມມືກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກນໍາລະບົບໄປຕິດຕັ້ງໄວ້ບໍລິເວນຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບປະເທດມາເລເຊຍໂດຍໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບລະບົບກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແບບໄວ.