ສາເຫດຂອງການນອນໂກນ

0
2493
  1. ຍ້ອນກຳມະພັນ
  2. ເຂົ້າສູ່ໄວກາງຄົນ ເຮັດໃຫ້ຫຼອດລົມແຄບຂຶ້ນ ແລະກ້າມເນື້ອໃນການເປັ່ງສຽງຫຼຸດລົງ
  3. ຜູ້ຊາຍຈະມີຫຼອດລົມແຄບກວ່າຜູ້ຍິງ ຈຶ່ງມີໂອກາດນອນໂກນຫຼາຍກວ່າ
  4. ເກີດຈາກການແພ້ຕ່າງໆ
  5. ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍ ກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງການນອນໂກນ
  6. ການສູບຢາ ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຄາຍໂຕ ແລະອຸດຕັນທາງເດີນຫາຍໃຈ
  7. ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດແອວກໍຮໍ ຫຼືຢາບາງຊະນິດ ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຄາຍໂຕ ແລະເຮັດໃຫ້ນອນໂກນໄດ້
  8. ນອນຫງາຍ ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຫຼອດລົມຜ່ອນຄາຍ ແລະຂັດຂວາງທາງເດີນອາຫານຫຼອດລົມ

ຕິດຕາມນານາສາລະ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!