ສານສູງສຸດຂອງອາເມຣິກາຕັດສິນໃຫ້ພົນລະເມືອງອາເມຣິກາມີສິດທີ່ຈະພົກພາປືນໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

0
476

ຄຳຕັດສິນຂອງສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ວ່າດ້ວຍພົນລະເມືອງອາເມຣິກາມີສິດທີ່ຈະພົກພາປືນໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະໄດ້ຕາມອິດສະຫຼະ.

ຈາກການລາຍງານຂອງ ເອເອັຟພີ ລາຍງານວ່າ: ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຕັດສິນດ້ວຍສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຕັດສິນວ່າ: ຄົນອາເມຣິກາມີສິດພື້ນຖານໃນການພົກພາອາວຸດປືນໃນສາຖານທີ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ເຊິ່ງມັນເປັນປະເດັນໃນການປ່ຽນແປງອັນສຳຄັນຕໍ່ຄົນອາເມຣິກາທຸກຄົນ ຫຼັງເກີດເຫດການກາດຍິງຫຼາຍຄັ້ງໃນອາເມຣິກາຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງຕົ້ນປີ ໂດຍສະເພາະເຫດການກາດຍິງໃນໂຮງຮຽນປະຖົມໃນລັດເທັກຊັສ ຂອງເດືອນແລ້ວນີ້.

ຕຸລະການສານສູງສຸດມີມະຕິ 6 ຕໍ່ 3 ໃນຄຳຕັດສິນທີ່ວ່າ ຄົນອາເມຣິກາມີສິດພື້ນຖານໃນການພົກພາອາວຸດປືນໃນສາຖານທີ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ເຊິ່ງຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວເປັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບກົດໝາຍອາຍຸຮ້ອຍປີຂອງລັດນິວຢອກ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ບຸກຄົນຕ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າ ຕົນເອງນັ້ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງທີ່ຖືກກົດໝາຍ ຫຼື ມີເຫດການຈຳເປັນ ໃນການຮັບໃບອານຸຍາດຄອບຄອງອາວຸດປືນ.

ການຕັດສິນຂອງສານໃນເທື່ອນີ້ ອາດກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດເຫດການກາດຍິງຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ຖ້າຫາກວ່າປະຊາຊົນສາມາດພົກພາອາວຸດປືນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ.