ສະຫຼຸບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ໃນທີ 22 ພະຈິກ 2016

0
1391

ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ລາຍງານການຊື້-ຂາຍ ຄັ້ງໃຫຍ່ດ້ວຍປະລິມານ 8,924,800 ຮຸ້ນ, ເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 44,445 ລ້ານກີບ. ຂະນະທີ່ ດັດຊະນີເພີ່ມຂຶ້ນ 1.64 ປິດທີ່ 1,015.48 ຈຸດ, ພາຍຫຼັງທີ່ງຽບເຫງົາມາເປັນເວລາດົນ, ຮຸ້ນ EDL-Gen ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດຮອບໃໝ່ ໂດຍມີຈໍານວນການຊື້-ຂາຍ 8,922,200 ຮຸ້ນ, ເຊິ່ງຮຸ້ນພະລັງງານໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ກີບ ປິດທີ່ 5,000 ກີບ, ຕາມດ້ວຍຮຸ້ນ BCEL ແລະ PTL ປະກອບສ່ວນໃນຕະຫຼາດດ້ວຍປະລິມານ 2,200 ແລະ 400 ຮຸ້ນ, ປິດທີ່ 5,150 ກີບ, 2,500 ກີບຕາມລຳດັບ, ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ຮຸ້ນ LWPC ແລະ SVN ແມ່ນບໍ່ມີການຊື້-ຂາຍ ແລະປິດໃນລາຄາບໍ່ປ່ຽນແປງ