ສະຫຼຸບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ປະຈຳວັນທີ 1 ພະຈິກ 2016

0
1429

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ລາວຂຶ້ນໄປປິດທີ່ 1,006.44 ຈຸດ ເນື່ອງຈາກຮຸ້ນ BCEL ຂຶ້ນໄປປິດທີ່ 5,700 ກີບ. ຕະຫຼາດມີການຊື້-ຂາຍທັງໝົດ 19,600 ຮຸ້ນໃນມື້ນີ້ ເຊິ່ງເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 96 ລ້ານກີບ

ຮຸ້ນ EDL-Gen ຍັງຄົງຊົງຕົວທີ່ 4,900 ກີບ ດ້ວຍການປ່ຽນມືກັນ 15,100 ຮຸ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຮຸ້ນ BCEL ປິດເພີ່ມເປັນ 500 ກີບ ໄປເປັນ 5,700 ກີບ, ຮຸ້ນ LWPC ແລະ SVN ປິດບໍ່ປ່ຽນແປງທີ່ 6,100 ກີບ ແລະ 3,000 ກີບ ຕາມລຳດັບ ດ້ວຍການຊື້ຂາຍເລັກໜ້ອຍ, ຮຸ້ນ PLT ເພີ່ມຂຶ້ນມາເປັນ 2,500 ກີບ