ສະຫະປະຊາຊາດຊີ້ ການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງທີຄິດ

0
2325

ສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວ (Xinhua) ລາຍງານວ່າ ໃນວັນທີ 5 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ອິງເກີ ແອນເດີເຊັນ (Inger Andersen) ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNEP) ໄດ້ກ່າວວ່າການທີ່ປະລິມານການປ່ອຍແກສ໌ເຮືອນກະຈົກທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ດີຂຶ້ນ ໃນຊ່ວງທີລັດຖະບານໃນຫຼາຍປະເທດກຳລັງຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ບໍ່ຄວນເບິ່ງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການແຜ່ລະບາດຄັ້ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມີຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດ ແລະ ຂອງເສຍທີ່ອັນຕະຕາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຈະເພິ່ມພູນຂຶ້ນ ຖືວ່າບໍ່ແມ່ນການຕອບສະໜອງທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດກໍ່ບໍ່ແມ່ນສຳຫຼັບນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຜູ້ອຳນວຍການແຈ້ງວ່າ ຜົນທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນເຊີງບວກ ບໍ່ຈະເປັນຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ດີຂຶ້ນ ຫຼື ປະລິມານການປ່ອຍແກສ໌ເຮືອນກະຈົກຫຼຸດລົງ ລ້ວນແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຊົ່ວຄາວ ເພາະມັນເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັບການຊະລໍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ເສົ້າສະຫຼົດ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຂອງມະນຸດໂລກ. ຜົນກະທົບໃນເຊີງບວກໃດໆກໍ່ຕາມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດໃຫຍ່ທີ່ເປັນຕາຢ້ານຄັ້ງນີ້ ຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ຈະປ່ຽນພຶດຕິກຳການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກຂອງເຮົາໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ. ການປ່ຽນແປງຢ່າງເປັນລະບົບໃນໄລຍະຍາວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະປ່ຽນແນວໂນ້ມຂອງລະດັບແກສ໌ຄາບອນໄດອັອກໄຊ (CO2) ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດໄດ້.

ຜູ້ອຳນວຍການໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ ຫຼັງຈາກວິກິດການແຜ່ລະບາດຄັ້ງນີ້ ໃນຊ່ວງທີ່ເຮົາວາງມາດຕະການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຕ່າງ ທີ່ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານນັ້ນ ເຮົາມີໂອກາດຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫານີ້ ດ້ວຍການລົງທຶນໃນພະລັງງານທົດແທນ, ອາຄານສີຂຽວ, ການຂົນສົ່ງທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແດວລ້ອມ ແລະ ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ.

ຮຽບຮຽບໂດຍ: ວະນິດາ