ສອນວິທີປູກຜັກສວນຄົວ 14 ຊະນິດ ຂຶ້ນໄວ ກິນເອງປອດໄພ ຂາຍໄດ້ກຳໄລດີ

0
3864

ໃນໄລຍະນີ້ ທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຈໍາກັດບໍລິເວນຕົນເອງຢູ່ໃນບ້ານ, ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮູ້ສຶກເບື່ອ ແລະ ຕ້ອງການຊອກຫາກິດຈະກຳຂ້າເວລາ ສາມາດປູກຜັກທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວ ໃຊ້ເວລາພຽງ 1-2 ເດືອນ ບໍ່ຕ້ອງຍາກເບິ່ງແຍງຫຼາຍ, ມາເບິ່ງຜັກ 14 ຊະນິດທີ່ທີມງານເຮົາເອົາມາຝາກກັນເລີຍ:

ຖົ່ວງອກ: ຖົ່ວງອກຖືເປັນຜັກທີ່ມີອາຍຸໃນການປູກສັ້ນທີ່ສຸດເມື່ອທຽບກັບພືດທຸກຊະນິດ, ໃຊ້ເວລາພຽງ 4 ມື້ ເຮົາກໍສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ແລ້ວ. ການປູກຖົ່ວງອກນັ້ນງ່າຍຫຼາຍ ໂດຍຂັ້ນທຳອິດແມ່ນໃຫ້ເອົາເມັດຖົ່ວຂຽວໄປແຊ່ນໍ້າປະມານ 6-12 ຊົ່ວໂມງ, ຈາກນັ້ນນໍາກ່ອງ ຫຼື ກະປ໋ອງ ທີ່ມີຝາປິດມາເປີດອອກ ເອົາເຈ້ຍທິດຊູ້ຮອງໄວ້ດ້ານລຸ່ມ ແລ້ວເອົາເມັດຖົ່ວຂຽວທີ່ໝ່າແລ້ວມາໂຮ່ຍໃຫ້ທົ່ວ ແລ້ວເອົາເຈ້ຍທິດຊູ້ມາທັບອີກຮອບໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍປິດຝາ. ຈາກນັ້ນ ກໍສີດນໍ້າຕົ້ນຖົ່ວງອກຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເທົ່ານີ້ກໍໄດ້ຖົ່ວງອກປອດສານພິດໄວ້ກິນແລ້ວ.

ຕົ້ນອ່ອນດອກທານຕາເວັນ: ຕົ້ນອ່ອນດອກທານຕາເວັນເປັນຜັກທີ່ປູກງ່າຍຄ້າຍກັບຖົ່ວງອກ ແລະ ຍັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ເປັນທາງເລືອກຂອງຄົນຮັກອາຫານຄລີນພ້ອມ. ເລີ່ມປູກໂດຍການນໍາເມັດດອກທານຕາເວັນໄປແຊ່ນໍ້າໄວ້ 1 ຄືນ, ຈາກນັ້ນກໍກຽມພາຊະນະສີ່ຫຼ່ຽມທີ່ຈະໃຊ້ປູກ ໂດຍຄວນເລືອກເປັນພາຊະນະທີ່ບໍ່ມີຮູ ແລ້ວເທດິນໃຫ້ທົ່ວ ສີດນໍ້າໃສ່ດິນໃຫ້ຊຸ່ມ ແລ້ວກໍວ່ານເມັດໃຫ້ທົ່ວ ແລ້ວນໍາພາຊະນະອີກອັນໜຶ່ງມາປິດໄວ້. ຫຼັງຈາກນີ້ ລໍຖ້າປະມານ 7 ມື້ ຕົ້ນອ່ອນດອກທານຕາເວັນກໍຈະງອກຂຶ້ນມາພ້ອມໃຫ້ທ່ານຮັບປະທານແລ້ວ.

ເຫັດນາງຟ້າ: ເຫັດນາງຟ້າມີອາຍຸການເກັບກ່ຽວຫຼັງຈາກການປູກປະມານ 7-15 ວັນ ໂດຍຕ້ອງເພາະເຫັດນາງຟ້າຢູ່ບ່ອນຮົ່ມ ເນື່ອງຈາກແສງແດດບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ເຫັດນາງຟ້າເລີຍ ແຖມຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າອີກຕ່າງຫາກ, ສ່ວນຂັ້ນຕອນໃນການປູກກໍໃຫ້ເຮົາຫາພາຊະນະທີ່ຄ່ອນຂ້າງສູງ ຫຼື ໄຫເກົ່າໆ ມາເຮັດເປັນເຮືອນເພາະ ເທຊາຍລົງໄປໃຫ້ໜາປະມານ 3 ນິ້ວ ແລ້ວຫາໄມ້ລັງມາປະກອບ ເປັນຊົງສີ່ຫຼ່ຽມເພື່ອໃສ່ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນເພາະ ຈາກນັ້ນກໍວາງຕະແກງໄມ້ໄຜ່ຮອງພື້ນທີ່ ກ່ອນຈະນໍາກ້ອນເຊື້ອເຫັດທີ່ເປີດຈຸກດ້ານເທິງມາວາງເທິງຕະແກງ ແລ້ວປິດຝາໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ພ້ອມສີດນໍ້າ 3 ເວລາ ເຊົ້າ ສວາຍ ແລງ.

ຜັກບົ່ວໃບ: ບົ່ວໃບເປັນພືດທີ່ນິຍົມປູກດ້ວຍການປັກຊໍາ ໂດຍໃຫ້ພວນດິນກ່ອນ ຈາກນັ້ນທຸບເປືອກຖົ່ວໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ແລ້ວໄປປະສົມກັບດິນ ພ້ອມທັງນໍາດິນໃສ່ລົງໃນກະຖາງແບບບໍ່ຕ້ອງແໜ້ນ ຈາກນັ້ນກໍໃຊ້ມີດຕັດບົ່ວໃບໃຫ້ເໜືອຮາກຂຶ້ນມາປະມານ 1.5-2 ນິ້ວ ແລ້ວປັກຊໍາລົງໃນດິນ ພ້ອມກັບຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມ ຖ້າປະມານ 30-35 ມື້ ກໍຈະພ້ອມເກັບກິນ. ສ່ວນຖ້າຫາກຢາກປູກດ້ວຍເມັດ ກໍໃຫ້ໂຮຍເມັດລົງໜ້າດິນປະມານ 4-5 ເມັດຕໍ່ກະຖາງ ຖ້າປະມານ 45 ມື້ກໍເກັບກ່ຽວໄດ້.

ຜັກຫອມປ້ອມ: ເປັນຜັກທີ່ສາມາດໃຊ້ໂຮຍໜ້າອາຫານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ແຖມຍັງນໍາຮາກໄປໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມໃນການປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ທັງຍັງສາມາດປູກໄດ້ບໍ່ຍາກ ໂດຍການນໍາດິນທີ່ລະບາຍນໍ້າໄດ້ດີໄປຕາກແຫ້ງ ແລ້ວປະສົມກັບປຸ໋ຍຄອກ. ຈາກນັ້ນ ກໍກົດເມັດຫອມປ້ອມໃຫ້ແຕກອອກເປັນ 2 ສ່ວນແລ້ວແຊ່ນໍ້າໄວ້ປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ ເບີຍລົມໃຫ້ພໍແຫ້ງ ພ້ອມນໍາໄປປົນກັບຊາຍ ຫຼື ຂີ້ເຖົ່າ ແລ້ວປ່ອນລົງໃນກະຖາງ ປົກດ້ວຍດິນ ແລະ ປົກດ້ວຍຟາງ. ຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມ ພ້ອມໝັ່ນຫົດນໍ້າທຸກຄັ້ງທີ່ດິນແຫ້ງ ໂດຍເຮັດການປູກພຽງ 40-60​ ວັນ.​ ຕົ້ນຫອມປ້ອມ ກໍຈະພ້ອມແກ່ການເກັບກ່ຽວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຜັກຫອມປ້ອມ ເປັນຜັກສວນຄົວຍອດຮິດໄດ້ງ່າຍໆເລີຍ.

ສະເລີລີ່: ການປູກສະເລີລີ່ໃຫ້ນໍາເມັດ 1 ບ່ວງຊາ ປົນກັບຊາຍ 1 ຖັງ ປົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວວ່ານລົງໃນພື້ນທີ່ເພາະເມັດ ຈາກນັ້ນກໍເອົາຟາງແຫ້ງມາປົກດ້ານເທິງເລັກນ້ອຍ ພ້ອມໝັ່ນຫົດນໍ້າທຸກເຊົ້າ ສວາຍ ແລງ ໂດຍລະວັງຢ່າໃຫ້ມີນໍ້າຂັງ ແລ້ວຖ້າຈົນກວ່າຕົ້ນສູງ 3-4 ນິ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍເຮັດການຍ້າຍລົງແປງຜັກ ເຊິ່ງໃນໄລຍະທຳອິດທີ່ຍ້າຍລົງແປງຜັກ ຄວນຫາແນວບັງແສງໃຫ້ຕົ້ນອ່ອນສະເລີລີ່ດ້ວຍ. ຈາກນັ້ນກໍຄ່ອຍໆປ່ອຍໃຫ້ຖືກແສງຫຼາຍຂຶ້ນຈົນສາມາດທົນຕໍ່ແສງແດດໄດ້ເຕັມມື້. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ, ສະເລີລີ່ ຈະບໍ່ມັກອາກາດທີ່ຮ້ອນຫຼາຍ ສະນັ້ນ ຖ້າມື້ໃດທີ່ມີແດດແຮງກໍຄວນຫາຜ້າມາຄຸມກັນແດດ ໃຫ້ກັບຕົ້ນສະເລີລີ່ພ້ອມ.​ ສ່ວນໄລຍະເວລາໃນການເກັບກ່ຽວຫຼັງຈາກຍ້າຍເບ້ຍ ຈະຢູ່ທີ່ປະມານ 40-50​ ມື້.

ຜັກບົ້ງ:​ ຜັກບົ້ງສາມາດເຮັດການເກັບກ່ຽວໄດ້ໄວຫຼາຍ ພຽງແຕ່ 20-25 ມື້ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍທີ່ເຮົາໃຊ້ດິນຮ່ວນທີ່ລະອຽດລົງໃນກະຖາງເພື່ອປູກ ຈາກນັ້ນກໍໂຮຍເມັດຜັກບົ້ງລົງໃຫ້ທົ່ວ ພ້ອມຮົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມ ແລະ ໝັ່ນຫົດນໍ້າໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ເທົ່ານີ້ ເບ້ຍກໍຈະເລີ່ມງອກໃນ 3​ ວັນ ພ້ອມໃຫຍ່ເປັນຕົ້ນຜັກບົ້ງໃຫ້ເຮົາເກັບກ່ຽວໄດ້ແບບງ່າຍໆ ແລ້ວ.

ຜັກກາດຕີນໝີ: ຜັກກາດຕີນໝີ ຫຼື ຜັກກວາງຕຸ້ງ  ຖືເປັນອີກຜັກໜຶ່ງທີ່ປູກງ່າຍ ພຽງແຕ່ປະສົມດິນຮ່ວນກັບປຸ໋ຍຄອກ ແລ້ວນໍາເມັດມາປ່ອນລົງໃນຫຼຸມດີນຂະໜາດ 1.5 ຊັງຕີແມັດ ປົກດ້ວຍດິນ, ປຸ໋ຍຄອກ ຫຼື ປຸ໋ຍໝັກ ຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມ ແລະ ຕັ້ງໃຫ້ຖືກແດດ ແຕ່ໃນໄລຍະ 4-5 ມື້ທຳອິດ ໃຫ້ເຮັດບ່ອນບັງແດດໃຫ້ຜັກກວາງຕຸ້ງກ່ອນ ແລ້ວຖ້າຕົ້ນແຂງແຮງຈຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ຖືກແດດໝົດມື້ໄດ້ ພຽງເທົ່ານີ້ ເຮົາກໍຈະມີຜັກກາດຕີນໝີສົດໆ ພ້ອມໃຫ້ເກັບກ່ຽວໄດ້ໃນໄລຍະເວລາ 30-35 ມື້ ໄດ້ແລ້ວ.

ຜັກກາດນາ: ການປູກຜັກກາດນາເນັ້ນເລີ່ມໂດຍການສັບ ແລະ ເກ່ຍໃຫ້ດິນຮ່ວນກ່ອນ. ຈາກນັ້ນ, ກໍເອົາເມັດລົງໄປໃນດິນປະມານ 1-2 ເມັດ ປົກດິນພໍປະມານແລ້ວຫົດນໍ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີທຸກເຊົ້າ-ແລງ ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ຖ້າທັງໝົດປະມານ 35-60 ມື້ ກໍຈະມີຜັກກາດນາໃຫ້ເຮົາໄດ້ກິນແລ້ວ.

ສະລັດ: ສະລັດສາມາດເກັບມາກິນໄດ້ຫຼັງຈາກເພາະປູກໄດ້ປະມານ 40-50 ມື້ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນໃນການປູກບໍ່ຍາກຫຼາຍ ໃຫ້ໃຊ້ດິນຮ່ວນທີ່ລະບາຍນໍ້າໄດ້ດີໃນການປູກ ໂດຍໃຫ້ຕາກດິນໄວ້ກ່ອນປູກປະມານ 1 ອາທິດ ພ້ອມພວນດິນ ແລະ ໃສ່ປຸ໋ຍຄອກລົງໄປໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ຈາກນັ້ນກໍປ່ອນເມັດລົງໄປໃນຖາງ ຈົນເມື່ອຕົ້ນໄມ້ມີໃບແທ້ 2-3 ໃບ ໃຫ້ຖອນແຍກຕົ້ນທີ່ອ່ອນແອຖິ້ມ ແລະ ຖອນແຍກເທື່ອສຸດທ້າຍ. ເມື່ອສະລັດມີອາຍຸປະມານ 3 ອາທິດ. ສ່ວນການດູແລກໍໃຫ້ຫົດນໍ້າເຊົ້າ-ແລງ ແຕ່ລະວັງຢ່າໃຫ້ນໍ້າເຂົ້າດ້ານໃນຜັກ ເທົ່ານີ້ກໍມີຜັກສະລັດອໍແກນິກໄວ້ກິນແລ້ວ.

ໝາກແຕງ: ສຳລັບໃຜທີ່ຢາກປູກໝາກແຕງໄວ້ກິນເອງ ກໍສາມາດປູກໄດ້ງ່າຍໆ ດ້ວຍການປະສົມດິນຮ່ວນປົນດິນຊາຍ ເຂົ້າກັບປຸ໋ຍໝັກໃນອັດຕາສ່ວນເຄິ່ງຕໍ່ເຄິ່ງ ໂດຍອາດຈະປະສົມເສດໃບໄມ້ລົງໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ ຈາກນັ້ນ ກໍດຳເນີນການເພາະເບ້ຍດ້ວຍການຂຸດຫຼຸມກາງຖາງໃຫ້ເລິກ 1.2 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວປ່ອນເມັດລົງໄປປະມານ 4-5 ເມັດ ພ້ອມຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມ. ຈາກນັ້ນ ເອົາກະຖາງໄປຕັ້ງໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແສງແດດ ແລະ ເມື່ອເບ້ຍເລີ່ມງອກ ກໍໃຫ້ຖອນເບ້ຍທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ອ່ອນແອຖິ້ມ ເຫຼືອໄວ້ແຕ່ເບ້ຍທີ່ແຂງແຮງພຽງ 2 ຕົ້ນ ພ້ອມນໍາໄມ້ມາປັກເອົາໄວ້ເພື່ອໃຫ້ເຖົາເລື້ອຍ ແລ້ວໝັ່ນດູແລຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມມື້ລະປະມານ 3 ລິດ ກວດເບິ່ງບໍ່ໃຫ້ມີນໍ້າຂັງ ແລະ ຕັ້ງໃຫ້ຖືກແດດຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍປະມານ 40-60 ມື້ ກໍຈະເລີ່ມເກັບກ່ຽວແລ້ວ.

ກະເພົາ: ກະເພົາເປັນເມນູທີ່ຄົນລາວນິຍົມໄປເຮັດອາຫານ ນັ້ນກໍຄືຜັດກະເພົາຮ່ວມກັບຊີ້ນສັດຕ່າງໆ. ຂັ້ນຕອນໃນການປູກ ແມ່ນຕ້ອງກຽມດິນລະອຽດລົງໄປໃນກະຖາງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍວ່ານເມັດໃຫ້ທົ່ວແປງຜັກ ໃຊ້ຟາງປົກ ຫຼື ປຸ໋ຍຄອກໂຮຍທັບບາງໆ, ແລ້ວຫົດນໍ້າຕາມທັນທີ ຄວນໃຊ້ຝັກບົວຫົດນໍ້າຕົ້ນໄມ້ຮູນ້ອຍໆ. ຈາກນັ້ນປະມານ 7 ມື້, ເມັດກະຈະກາຍເປັນເບ້ຍ, ຖ້າເບ້ຍອາຍຸ 1 ເດືອນກໍຄ່ອຍໆຖອນແຍກ ຈັດໄລຍະຕົ້ນໃຫ້ຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ. ເມື່ອໃບແກ່ແລ້ວ ກໍສາມາດເກັບໃບມາເຮັດກິນໄດ້ເລີຍ. ການດູແລກະເພົານັ້ນພຽງແຕ່ຫົດນໍ້າເຊົ້າ-ແລງ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເທົ່ານັ້ນ ເພາະກະເພົາກໍເປັນພືດທີ່ທົນແລ້ງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ບໍ່ຕ້ອງດູແລຍາກຫຼາຍ.

ບົວລະພາ: ບົວລະພາເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍ ປູກເທື່ອດຽວສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ 1-2 ປີ. ບົວລະພາຈະຂຶ້ນໄດ້ດີໃນດິນຮ່ວນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ລະບາຍນໍ້າໄດ້ດີເປັນພິເສດ ກຽມຂຸດດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 20-25 ຊັງຕີແມັດ ຍ່ອຍໃຫ້ລະອຽດ ຈາກນັ້ນກໍ່ປ່ອຍຖິ້ມໄວ້ປະມານ 7-10 ມື້ ແລ້ວໃສ່ປຸ໋ຍຄອກ/ປຸ໋ຍໝັກ ຫຼື ປຸ໋ຍເຄມີລົງໄປໃຫ້ທົ່ວ ປົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວໆກໍລົງມືປູກ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ນິຍົມ 2 ວິທີຄື: ການເພາະເບ້ຍ ແລະ ຍ້າຍປູກ (ວ່ານເມັດແລ້ວໃຊ້ແກບ ຫຼື ຟາງປົກພ້ອມຫົດນໍ້າຕາມທັນທີ ຈາກນັ້ນໝັ່ນຫົວນໍ້າທຸກເຊົ້າ-ແລງ ຈົນມີອາຍຸ 20-25 ມື້ ຈຶ່ງເຮັດການຖອນເບ້ຍ ແລ້ວເດັດຍອດເພື່ອຍ້າຍປູກ ໂດຍຖ້າປູກໃນແປງຄວນເວັ້ນໄລຍະຫ່າງປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ຖ້າປູກໃນກະຖາງກໍໃຫ້ປູກໃນກະຖາງລະ 1-2​ ຕົ້ນ) ແລະ ອີກໜຶ່ງວິທີກໍຄື ການປັກຊໍາ (ຕັດກິ່ງບົວລະພາທີ່ໃຫຍ່ເຕັມທີ່ ຫຼື ຍາວປະມານ 5-10 ຊັງຕີແມັດ ເດັດໃບອອກ ແລະ ເຫຼືອໄວ້ພຽງບາງສ່ວນ ນໍາໄປປັກຊໍາລົງໃນແປງຜັກ ຫຼື ກະຖາງ, ຈາກນັ້ນກໍໃຊ້ຫຍ້າແຫ້ງ ຫຼື ຟາງປົກ ແລ້ວຫົດນໍ້າທັນທີ).

ຜັກຫົມ: ວິທີປູກຜັກຫົມ ໂດຍວິທີການທີ່ນິຍົມປູກກັນທົ່ວໄປຄື ການປູກຜັກຫົມດ້ວຍວິທີການວ່ານເມັດ ເໝາະສໍາລັບປູກໃນແປງກາງແຈ້ງ ໃຊ້ເມັດວ່ານຫ່າງໆໃນແປງທີ່ກຽມໄວ້ແລ້ວໆ ປົກດ້ວຍຟາງເຂົ້າເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຶ້ນ ແລະ ຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມທຸກມື້ ມື້ລະ 1-2 ເທື່ອ.​ ເມື່ອຜັກຫົມອາຍຸໄດ້ 20-25 ມື້ກໍສາມາດເລີ່ມເກັບກ່ຽວ ຍອດອ່ອນ ໄດ້ເລື້ອຍໆ ຖ້າລໍາຕົ້ນແກ່ແລ້ວ ຍັງສາມາດກິນສ່ວນທີ່ເປັນໃບໄດ້ເລື້ອຍໆ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລັດສະໝີ