ສສກ ນໍາສະເໜີຖານຂໍ້ມູນການຮຽນ-ການສອນ “ຄັງປັນຍາລາວ”

0
223

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໄດ້ໄດ້ນຳສະເໜີແພລັດຟອມທີ່ເປັນຖານຂໍ້ມູນສຳຄັນ ໃນການຮຽນ-ການສອນແບບດິຈີຕອນ “ຄັງປັນຍາລາວ” ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງເປັນແພລັດຟອມ ການຮຽນ-ການສອນແບບດິຈີຕອນທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກຮຽນ ແລະຄູອາຈານໃນການຮຽນ ແລະການສອນແບບທາງໄກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຮຽນ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະກໍລະນີສຸກເສີນອື່ນໆ.

ທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຄັງປັນຍາລາວ” ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການອຸຍນິເຊັບ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ ປະກອບມີສື່ການຮຽນການສອນ ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 ເຖິງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7 ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ພ້ອມທັງບັນດາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວມປອດໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອອນລາຍ ໂດຍໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງເນື້ອໃນ ໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 23 ປະເພດ ຂອງແບບຮຽນ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 4.400 ບົດຮຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄັງປັນຍາລາວ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຜ່ານທາງອອນລາຍ ໂດຍຜ່ານເວັບ ຫລື ເປັນແອັບສໍາລັບເຄື່ອງ Android ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງເນື້ອໃນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ, ເຊິ່ງໄດ້ຜ່ານການທົດສອບນຳໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນເມສາ 2021 ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 30.000 ຄົນ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ 1 ຄົນ ອາດຈະມີ ລູກ 2-3 ຄົນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ຂໍ້ມູນ ແລະ ພາບປະກອບ: ໜັງສືພິມປະເທດລາວ