ວິທີ ທາ​ຄີມ ບຳ​ລຸງ​ຜິວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

0
1479

02_77

  1.  ເຮັດ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຜິວ​ໜ້າ​ໃຫ້​ໝົດ​ຈົດແລ້ວ​ເລືອກ​ປະລິມານ​ຄີມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ໃຫ້​ເໝາະ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ຄວາມ​ງາມເຮົາ​ເພາະ​ຖ້າ​ນ້ອຍ​ເກີນ​ໄປກໍ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ​ຫລື​ຖ້າ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປກໍ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ຜິວ​ໜ້າ​ມັນ​ເກີນ​ໄປແລະ​ກໍ​ເປືອງ​ໂດຍ​ໃຊ້ເຫດ​ອີກ​ດ້ວຍຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຈະ​ປະ​ມານ1ຂໍ້​ນິ້ວມື
  2.  ເລີ່ມ​ແຕ້ມ​ຄີມ​ທີ່​ບໍລິເວນ 5 ຈຸດຂອງ​ໃບ​ໜ້າ​ຄືໜ້າ​ຜາກ,ດັງ,ແກ້ມ​ທັງ​ສອງ​ຂ້າງແລະ​ຄາງ​ຕາມ​ລຳ​ດັບ
  3.  ນິ້ວ​ກາງ​ແລະ​ນິ້ວ​ນາງເກ່ຍ​ບໍລິເວນ​ທີ່​ກວ້າງ​ທີ່ສຸດ​ກ່ອນເຊັ່ນໂໜກ​ແກ້ມ ໂດຍ​ເລີ່ມ​ຈາກ​ສ່ວນ​ກາງ​ໄປ​ຍັງ​ສ່ວນ​ຂ້າງໆແລ້ວ​ຕາມ​ດ້ວຍ​ແນວ​ສັນ​ດັງ, ຄາງແລະ​ໜ້າ​ຜາກໂດຍ​ເວັ້ນ​ບໍລິເວນ​ຮອບ​ດວງ​ຕາ​ໄວ້ ເພາະ​ອາດຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ຄີມ​ຊະນິດ​ສະເພາະ​ຮອບ​ດວງ​ຕາ​ແທນ
  4.  ການ​ລົງ​ນ້ຳ​ໜັກ​ນິ້ວຄວນ​ຈະ​ເບົາ​ທີ່ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່​ເຮັດ​ໄດ້​ເພາະ​ຜິວ​ໜ້າ​ເປັນ​ຜິວ​ທີ່​ບອບ​ບາງຄວນ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ທະ​ນຸດ​ນອມຖ້າ​ລົງ​ນ້ຳ​ໜັກ​ແຮງ​ເກີນ​ໄປອາດຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ຮອຍ​ຍານໃນ​ພາຍ​ຫລັງ​ໄດ້
  5.  ທາ​ຄີມ​ຮອບ​ດວງ​ຕາຄວນ​ໃຊ້​ປະລິມານ​ເນື້ອ​ຄີມ​ປະ​ມານ1ເມັດ​ຖົ່ວ​ຂຽວແລ້ວ​ໃຊ້​ນິ້ວ​ນາງ​ພຽງ​ນິ້ວ​ດຽວ​ໃນ​ການ​ທາເພາະ​ຈະ​ນ້ຳ​ໜັກ​ກົດ​ເບົາ​ທີ່ສຸດແລ້ວ​ທາ​ຄີມ​ໄລ່​ຕາມ​ແນວ​ໂຄງ​ກະດູກ​ເບົ້າ​ຕາອາດຈະ​ເລີ່ມ​ທີ່​ຫົວ​ຕາ​ຫລື​ຫາງ​ຕາ​ກ່ອນ​ກໍ​ໄດ້ແລ້ວ​ວົນ​ຄີມ​ອ້ອມຮອບດວງ​ຕາຈະ​ວົນ​ເຂົ້າ​ຫລື​ວົນ​ອອກ​ກໍ​ໄດ້​ຕາມ​ຖະຫນັດແຕ່​ຕ້ອງ​ວົນ​ໄປ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ດຽວ​ກັນ​ທັງ​ສອງ​ຂ້າງ
  6.  ທາ​ຄີມ​ບໍລິເວນ​ລຳ​ຄໍຄວນ​ໃຊ້​ປະລິມານ​ເນື້ອ​ຄີມ​ເທົ່າ​ກັບ​ທີ່​ໃບ​ໜ້າ​ປະ​ມານ1ຂໍ້​ມືໂດຍ​ເລີ່ມ​ຈາກ​ບໍລິເວນ​ທີ່​ກວ້າງ​ທີ່ສຸດ​ຂອງ​ລຳ​ຄໍ​ກ່ອນຄືບໍລິເວນ​ຖານ​ລຳ​ຄໍ​ແລ້ວ​ໃຊ້​ປາຍ​ນິ້ວ​ມືທັງ​ໝົດ​ຄ່ອຍ​ໆລູບ​ໄລ້​ຂຶ້ນບໍ່​ຄວນ​ທາລົງເພາະ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ຜິວ​ບໍລິເວນ​ລຳ​ຄໍ​ຢ່ອນຍານ​ໄປ​ຕາມ​ແນວ​ໂນ້ມ​ຖ່ວງ​ຂອງ​ໂລກເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ຮອຍ​ຍົ່ນ​ຍານພາຍ​ຫລັງ​ໄດ້
  7.  ທາ​ຄີມ​ບໍລິເວນ​ໜ້າ​ເອິກອາດຈະ​ໃຊ້​ຄີມ​ທີ່​ເຫລືອ​ຈາກ​ລຳ​ຄໍທາ​ລູບ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເອິກ​ຕໍ່ໄປ​ໄດ້ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ປາຍ​ນິ້ວ​ລູບ​​ພຽງ​ເບົາໆແລະ​ວົນ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ເພື່ອ​ການ​ຊຶມ​ຊັບ​ຂອງ​ເນື້ອ​ຄີມ​ສູ່​ຜິວແລ້ວ​ຄ່ອຍ​ໄລ່​ທາ​ໄປ​ທີ່​ໜ້າ​ທ້ອງ​ແລະ​ສ່ວນ​ຫລັງ
  8.  ການ​ທາ​ຄີມ​ບໍລິເວນ​ແຂນ​ຂາ​ແລະ​ຕີນຈະ​ໃຊ້​ຄີມ​ປະລິມານ​ຫລາຍ​ເຊັ່ນ​ກັນປະ​ມານ2-3 ຂໍ້​ມືໂດຍ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ຕົ້ນ​ແຂນ​ກ່ອນ​ແລ້ວ​ກໍ​ລູບ​ມາ​ທີ່​ທ້ອງ​ແຂນ​ຈົນ​ທົ່ວ​ບໍລິເວນ​ເຮັດ​ຄືກັນ​ທັງ​ສອງ​ຂ້າງ​ເລີຍ​ຈາກ​ນັ້ນ​ກໍ​​ມາ​ທີ່​ຕົ້ນ​ຂາແລ້ວ​ທາ​ວົນ​ຈາກ​ດ້ານ​ຕົ້ນ​ຂາ​ໄປ​ປາຍ​ຂາໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ປາຍ​ນິ້ວມື​ລູບ​ພຽງ​ເບົາໆເພື່ອ​ການ​ຊຶມ​ຊັບ​ຂອງ​ເນື້ອ​ຄີມ​ສູ່​ຜິວໂດຍ​ຄວນ​ຈະ​ເນັ້ນ​ບໍລິເວນ​ໜ້າ​ແຂ້ງ​ສອງ​ຂ້າງ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ເພາະ​ບໍລິເວນ​ນີ້​ຈະ​ແຫ້ງ​ກ້ານ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຫລາຍສ່ວນ​ບໍລິເວນ​ຕີນ​ຄວນ​ທາ​ທັງ​ສອງ​ດ້ານຄື ຫລັງ​ຕີນ​ແລະ​ຝ່າ​ຕີນພ້ອມ​ກໍ່ການ​ນວດ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ອຸ້ງ​ຕີນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຜ່ອນ​ຄາຍ​ແລະ​ເພີ່ມ​ການ​ໄຫລ​ວຽນ​ເລືອດ​