ວິທີໃຊ້ຜ້າອະນາໄມຢ່າງປອດໄພເຊື່ອບໍ່ສາວໆເອງກໍຮູ້ບໍ່ຄົບຖ້ວນ

0
1428

health (3)_11

ວິທີ​ໃຊ້​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ຢ່າງ​ສະ​ອາດ​ແລະ​ປອດ​ໄພສຳລັບ​ສາວໆທີ່​ຊີວິດ​ຕ້ອງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ແລະ​ແຜ່ນ​ອະນາໄມ​ທຸກ​ເດືອນແນ່​ໃຈ​ພຽງ​ໃດ​ວ່າ​ໃຊ້​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ
ໃນ​ໄລຍະທີ່​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາເຖິງແມ່ນຈະ​ເກີດ​ເປັນ​ຜູ້ຍິງ​ກໍ​ບໍ່ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ຮູ້​ວິທີ​ເບິ່ງແຍງ​ຈຸດ​ລັບ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແລະ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ສະເໝີ​ໄປແລະ​ພໍ​ໄດ້​ອ່ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກiDIVAແລ້ວ​ກໍ​ຢາກ​ຮ້ອງ​ໄຫ້​ໜັກ​ຫລາຍເພາະ​ຮູ້​ເລີຍ​ວ່າ​ຕະຫລອດ​ຊີວິດ​ທີ່​ຜ່ານມາ​ເຮົາ​ໃຊ້​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ແບບ​ຜິດໆຖືກ​ໆມາ​ຕະຫລອດຊຶ່ງ​ຈະ​ວ່າ​ໄປ​ກໍ​ຖື​ວ່າ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ສຸຂະພາບ​ບໍ່​ໜ້ອຍ​ເລີຍ​ແລະ​ຖ້າ​ຢາກ​ຮູ້​ວ່າ​ວິທີ​ໃຊ້​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ພ້ອມ​ທັງ​ວິທີ​ເບິ່ງແຍງ​ຈຸດ​ລັບ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງຈະ​ເຮັດ​ແບບໃດກັນແນ່ ຈາກ​ຂໍ້ຄວາມທາງລຸ່ມນີ້​ໄປ​ຄື​ຄຳ​ຕອບ
ປ່ຽນ​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ທຸກ6ຊົ່ວ​ໂມງ 
ປົກກະຕິ​ບ່ອນ​ຈຸດ​ລັບ​ຂອງ​ຜູ້ຍິງ​ເຮົາ​ມັກ​ຈະ​ເກີດ​ຄວາມ​ອັບ​ຊຸ່ມ​ຢູ່​ແລ້ວແລະ​ເມື່ອ​ຮອດມື້​ນັ້ນ​ຂອງ​ເດືອນເລືອດ​ເສຍ​ທີ່​ຮ່າງກາຍ​ຂັບ​ໄລ່ອອກ​ມາ​ເປັນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຈະ​ຍິ່ງ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ອັບ​ຊຸ່ມ​ແລະ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສະສົມ​ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ຫລາຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ສາວໆຈຶ່ງ​ຄວນ​ປ່ຽນ​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ທຸກ6ຊົ່ວ​ໂມງຫລື​ຖ້າປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ຫລາຍ​ກໍ​ຕ້ອງ​ປ່ຽນ​ໃຫ້​ເລື້ອຍ​ໆກວ່າ​ນັ້ນ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອາການ​​ຜື່ນ​ຄັນອາການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ທີ່​ທາງຍ່ຽວແລະ​ພະຍາດ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ທາງ​ຊ່ອງຄອດໄດ້

ເລືອກ​ໃຊ້​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມກັບ​ໂຕ​ເອງ 
ຜູ້ຍິງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນບາງ​ຄົນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ຫລາຍ​ໃນ​ໄລຍະ​ມື້​ທໍາອິດບາງ​ຄົນ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ຫລາຍ​ທຸກ​ມື້ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຄວນ​ເລືອກ​ໃຊ້​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ທີ່​  ເໝາະ​ສົມກັບ​ສະພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ຂອງ​ເຮົາ​ຫລາຍ​ທີ່ສຸດທີ່​ສຳຄັນ​ສາວໆຄວນ​ສັງເກດ​ໂຕ​ເອງ​ນໍາ​ວ່າ​ມັກ​ນັ່ງ​ຫລື​ນອນ​ທ່າ​ໃດເພື່ອຈະ​ໄດ້​ເລືອກ​ຂະໜາດ​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຍາວ​ຄອບ​ຄຸມ​ທິດ​ທາງ​ການ​ໄຫລ​ຂອງ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ໄດ້​ແບບ​ບໍ່​ຜິດ​ພາດ
ວິທີ​ປິ່ນປົວ​ຜົດ​ຜື່ນ​ຈາກ​ຜ້າ​ອະ​ນາໄມ
ເຊື່ອ​ວ່າ​ສາວໆຄືຈະ​ມີ​ປະສົບການ​ເປັນ​ຜົດ​ຜື່ນ​ຄັນ​ເພາະ​ການ​ໃສ່​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ມາ​ເກືອບ​ທຸກ​ຄົນຊຶ່ງ​ວິທີ​ປິ່ນປົວ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໃຫ້​ປ່ຽນ​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ເລື້ອຍໆພະຍາຍາມ​ເຮັດໃຫ້​ຈຸດ​ລັບ​ແຫ້ງ​ສະ​ອາດ​ໃຫ້​ໄດ້​ຫລາຍ​ທີ່ສຸດຫລື​ຂັ້ນ​ເດັດ​ຂາດ​ຄື​ໃຊ້​ຄີມ​ຢາ​ຊະນິດ​ແອນ​ຕີເຊບ​ຕິກ​ປິ່ນປົວ​ອາການ​ຜົດ​ຜື່ນ​ຄັນ​ກໍໄດ້
ຫໍ່​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ທຸກ​ເທື່ອ​ແລະ​ຖິ້ມ​ໃຫ້​ຖືກ​ທາງ
ຢ່າ​ລືມ​​ວ່າ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ເປັນ​ຂອງ​ເສຍ​ທີ່​ຍົວະເຊື້ອ​ພະຍາດ​ຫລວງຫລາຍດັ່ງ​ນັ້ນ​ຖ້າ​​ຖິ້ມ​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ແບບມັກ​ງ່າຍບໍ່​ຫໍ່​ເຈ້ຍ​ແລະ​ຖິ້ມ​ຂີ້ເຫຍື້ອ​ໃຫ້​ຖືກ​​ທາງແນ່ນອນ​ວ່າ​ກໍ​ບໍ່​ຕ່າງ​ຈາກ​ການ​ທຳລາຍ​ສະພາບ​ແວດ​ລອມ​ທາງ​ອ້ອມອີກ​ຢ່າງຍັງ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ມື​ດີ​ທີ່​ປ່ອຍ​ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ສູ່​ສາທາລະນະ​ນໍາອີກ​ນອກ​ຈາກ​ນີ້​ສາວໆທີ່​ມັກ​ຖິ້ມ​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ລົງ​ໃນ​ວິດຮູ້​ບໍ່​ວ່າ​ນີ້​ເປັນສາ​ເຫດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ວິດ​​ຕັນສະ​ນັ້ນ​ຮັກ​ໂລກ​ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແນ່ເດີ​ສາວໆ

ເອົາ​ຜ້າ​ອະນາໄມ​ຕິດ​ກະ​ເປົ໋າ​ໄວ້​
ຂຶ້ນ​ຊື່​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້ຍິງ​ຈັ່ງໃດ​ກໍ​ຄວນ​ມີ​ສິ່ງ​ນີ້​ຕິດ​ກະ​ເປົ໋າ​ຢູ່​ສະເໝີ​ເພາະ​ເຮົາ​ບໍ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຈະ​ມາ​ຕອນ​ໃດຫລື​ຢ່າງ​ນ້ອຍ​ໆຖ້າ​ຮ່າງກາຍ​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ​ເຕືອນ​ມາ​ແລ້ວ​ວ່າ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ມາສາວໆກໍ​ຄວນ​ໃສ່​ແຜ່ນ​ອະນາໄມ​ກັນ​ໄວ້​ກ່ອນ​ກໍ​ຍັງດີ