ວິທີຫຼຸດອາການປວດປະຈຳເດືອນ

0
3135
 1. ການກິນນໍ້າອຸ່ນ: ເພາະນໍ້າອຸ່ນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອທີ່ຕຶງຢູ່ຜ່ອນຄາຍລົງ ແລະຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມເຈັບປວດລົງໄດ້
 2. ການອາບນໍ້າອຸ່ນ: ການລົງແຊ່ນໍ້າອຸ່ນຢູ່ອ່າງ ແລະຄວນເພີ່ມເກືອໃສ່ນໍ້າເລັກນ້ອຍ ແຊ່ປະມານ 30 ນາທີ ເພື່ອເປັນການຮັກສາດ້ວຍຄວາມອຸ່ນອີກວິທີໜຶ່ງ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດປະຈຳເດືອນໄດ້ ເພາະການແຊ່ນໍ້າອຸ່ນຈະຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອ
 3. ນອນເອົາຂາຍົກຂຶ້ນໃຫ້ສູງກວ່າຕົນໂຕ: ເຮົາຈະເອົາໝອນ ຫຼືພະນັ່ງແລ້ວເອົາຂາຮອງໃສ່ ວິທີນີ້ເປັນການບັງຄັບໃຫ້ກ້າມເນື້ອມົດລູກຄາຍໂຕລົງໄດ້
 4. ການນອນຄົດໂຕ: ເປັນທ່ານອນທີ່ຜ່ອນຄາຍກ້າມເນື້ອບໍລິເວນທ້ອງ ຈະຊ່ວຍອາການປວດໄດ້ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນນອນດົນເກີນໄປ
 5. ນອນສະແຄງຊ້າຍ: ຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະຈຳເດືອນໄດ້ ແລະອາການປວດອື່ນໆ ການນອນສະແຄງຊ້າຍ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດໄດ້ດີກວ່ານອນສະແຄງຂວາ
 6. ການນວດໜ້າທ້ອງ: ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ສາມາດບັນເທົາການເຈັບທ້ອງໄດ້ ໂດຍການນວດບໍລິເວນທ້ອງເປັນວົງມົນ ແຕ່ຄວນນວດຄ່ອຍໆ ສາມາດຫຼຸດການປວດ ແລະຄວາມຄຽດລົງໄດ້
 7. ການຫຼິ້ນໂຢຄະ: ການຫຼິ້ນໂຢຄະຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມເນື້ອຢຶດອອກ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ການປວດປະຈຳເດືອນຫຼຸດລົງ
 8. ການຍ່າງ: ເປັນວິທີບັນເທົາອາການປວດທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະໄດ້ຜົນດີ ແຕ່ຄວນຍ່າງໄວໆຈັກ 30 ວິນາທີ ມື້ລະ ​3 ເທື່ອ ການຍ່າງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍລະງັບຄວາມເຈັບປວດໄດ້
 9. ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍ: ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແລ່ນ, ຂີ່ລົດຖີບ, ຕີດອກ ແລະກິລາຫຼາຍປະເພດ, ການອອກກຳລັງກາຍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຄຽດຫຼຸດລົງ ແລະເວລາເປັນປະຈຳເືອນບໍ່ມັກປວດອີກຕໍ່ໄປ
 10. ກິນນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍ: ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຕັບເຮັດວຽກໄດ້ດີຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດກໍດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການປວດປະຈຳເດືອນຫຼຸດລົງ
 11. ກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້: ການກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ທີ່ມີໄຟເບີສູງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍດີຂຶ້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ໂຮໂມນສ່ວນເກີນຂັບອອກຈາກຮ່າງກາຍ ຫຼຸດປະຈຳເດືອນໄດ້
 12. ຫຼີກລຽງອາຫານເຄັມ, ເຜັດ: ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດສານພຼໍສະຕາແກນດິນ ອອກາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ມົດລູກມີການບີບໂຕ ແລະເກີດອາການປວດບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍໄດ້
 13. ຫຼີກລຽງການກິນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອິນ: ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກາເຟ,ຊາ, ໂຄລ່າ, ນໍ້າອັດລົມ ໂດຍສະເພາະລະຫວ່າງກ່ອນ ແລະຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ ເພາະສານຄາເຟອິນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບເວລາເປັນປະຈຳເດືອນ