ວິທີນວດສະລາຍໄຂມັນໜ້າທ້ອງ ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ