ວິທີດູແລໜ້າເອິກໃຫ້ເຕັ່ງຕຶງ ສຸຂະພາບດີ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ການທີ່ມີໜ້າເອິກເຕັ່ງຕຶງສຸຂະພາບດີ ເປັນສິ່ງທີ່ສາວໆ ຫຼາຍຄົນປາຖະໜາຢູ່ແລ້ວ ວັນນີ້ພວກເຮົາເລີຍມີວິທີມາແນະນຳ ລອງປະຕິບັດເບິ່ງຮັບຮອງວ່າທ່ານຈະມີໜ້າເອິກງາມສຸຂະພາບດີ ສົມໃຈແນ່ນອນ

ຄວນໃສ່ໃຈໃນການເລືອກເສື້ອຊ້ອນ ບໍ່ໃຫ້ເສື້ອຊ້ອນຄັບເກີນໄປ ຫຼື ຫຼົມເກີນໄປ ການທີ່ໃສ່ເສື້ອຊ້ອຍຄັບເກີນໄປມີຄວາມສ່ຽງເກີດການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມໄດ້ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເວລານອນບໍ່ຄວນໃສ່ເສື້ອຊ້ອນເລີຍດີທີ່ສຸດ

ງົດດື່ມອລກໍຮໍ ເພາະມີຜົນວິໃຈອອກມາວ່າແມ່ຍິງທີ່ດື່ມແອລກໍຮໍຫຼາຍ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ດື່ມແອລກໍຮໍ

ອອກກຳລັງກາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບຂອອງໜ້າເອິກດີຂຶ້ນອີກດ້ວຍ

ເນັ້ນກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ຄົງຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າການກິນຜັກໝາກໄມ້ສາມາດຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງໄດ້ ການກິນແອັບເປິ່ນ, ແຄລັອດ, ກະທຽມ… ກໍ່ຍິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມໄດ້ດີ

ນວດໜ້າເອິກ ໝັ່ນນວດໜ້າເອິກເປັນປະຈຳເພື່ອກະຕຸ້ນການໄຫລວຽນຂອງເລືອດສູ່ໜ້າເອິກ ເຮັດໃຫ້ໜ້າເອິກເຕັ່ງຕຶງ

ໃຫ້ລູກດູດນົມຈາກເຕົ້າ ເພາະການໃຫ້ລູກດູດນົມຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າເອິກມີສຸຂະພາບດີ ແຖມຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລູກນ້ອຍສຸຂະພາບດີອີກດ້ວຍ

ໝັ່ນກວດເຊັກໜ້າເອິກຕົວເອງເປັນປະຈຳ ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງນົມ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://health.kapook.com/view130201.html