ລາວໃກ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ລຶບລ້າງການຂາດສານໄອໂອດິນຢ່າງສິ້ນເຊີງ!

zalf

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ ດ. ສົມອົກ ກິ່ງສະດາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຊະທູດອາເມລິການປະຈຳລາວ ພ້ອມຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງ ງານຜະລິດເກືອ​ໂຄກສະ​ອາດ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອກວດກາ ການປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດເກືອໄອໂອດິນຂອງກຸ່ມ ບໍລິສັດຜະລິດເກືອລາວ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫລືອລະຫວ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫລື USAID ແລະ ອົງການຢູນີເຊບ (UNICEF) ແລະ ໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະຜູ້ກວດກາເບິ່ງຂັ້ນຕອນການຜະລິດເກືອໄອໂອດິນ ແລະ ວິທີການຄວບຄຸມຄຸນນະ ພາບໃນໂຮງງານຜະລິດເກືອແຫ່ງນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າອົງການ USAID ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເປັນເງິນ 165 ພັນໂດລາສະຫະລັດ ຫລື ປະມານ 1,3 ຕື້ກວ່າກີບ ຜ່ານອົງການຢູນິເຊບ ໃນການລຶບລ້າງການຂາດທາດສານໄອໂອດິນໃນ ໂດຍການສະໜອງໃຫ້ທຸກຄົນໆໄດ້ຮັບສານໄອໂອດີນຢ່າງທົ່ວເຖິງກັນ.

ການຂາດສານໄອໂອດິນແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ. ໃນຊຸມປີ 1990 ທີ່ຜ່ານມາ ມີເຖິງ 95% ຂອງເດັກນ້ອຍລາວແມ່ນຂາດສານໄອໂອດິນ. ອີງໃສ່ການສຳຫລວດໂພຊະນາການດ້ານເກືອໄອໂອດິນຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນປີ 2013 ອັດ​ຕາການ​ຂາດ​ສານ​​ໄອ​ໂອ​ດິນ​ແມ່ນ 48% ​ເຊິ່ງ​ເ​​ປັນ​ຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າ​ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນ​​ເດັກນ້ອຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ການຂາດສານໄອໂອດິນ ໂດຍສະເພາະເລີ່ມຈາກໃນໄລຍະຖືພາຂອງແມ່ ແລະ ໃນເວລາເດັກຍັງມີອາຍຸນ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນການຂາດສານໄອໂອດິນພຽງເລັກຫນ້ອຍນັ້ນກໍເປັນສາເຫດໃນການສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ອົງການຢູນີເຊບ ແລະ USAID ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືລັດຖະບານລາວໃນໂຄງ ການເກືອໄອໂອດິນມາໄດ້ສອງທົດສະວັດແລ້ວ. ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງອົງການໂລກຂາດສານໄອໂອດິນແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 1995 ເຊິ່ງຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວໂດຍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການຢູນີເຊບ ແລະ USAID ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່. ອັດຕາການເປັນພະຍາດຄໍໜຽງໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 40% ໃນຊຸມປີ 1990 ມາເປັນ 9% ໃນຊຸມປີ 2000. ການນຳໃຊ້ເກືອໄອໂອດິນຂອງຄົວເຮືອນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 0 ເຖິງ 90% ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃກ້ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ເກືອໄອໂອດິນທົ່ວປະເທດ ແລະ ການລຶບລ້າງການຂາດສານໄອໂອດິນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.

 

ແຫລ່ງ​ຂ່າວ: ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ