ລາຍງານສະພາບອາກາດຂອງແຕ່ລະແຂວງທົ່ວລາວ ປະຈຳວັນທີ 24 ສິງຫາ 2016

5933 5934 5935 5936

ຂໍ້ມູນຈາກ: ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ