ລັດໃຫ້ເກັບຄ່າບໍລິການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວໂຄວິດ-19

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສະບັບເລກທີ 3439/ສທ, ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2020 ເຫັນດີໃຫ້ສະຖານບໍລິການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງລັດທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເກັບຄ່າບໍລິການວິຊາການຈາກການກວດວິເຄາະ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19.

  1. ການກຳນົດລາຄາບໍລິການ ສຳລັບຄ່າກວດວິເຄາະພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້: ກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ເກັບມູນຄ່າກວດ 1,200,000ກີບ/ຄັ້ງ (ທັງຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ)ມີ:
  • ບຸກຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ຕາມດ່ານສາກົນ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຍາດ: ນັກການທູດຕ່າງປະເທດ, ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ນັກທຸລະກິດ (ລາວ-ຕ່າງປະເທດ), ນັກທ່ອງທ່ຽວ (ລາວ-ຕ່າງປະເທດ), ບຸກຄົນທົ່ວໄປ (ລາວ-ຕ່າງປະເທດ), ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ວະໝັກໃຈກວດ (ຄົນລາວ-ຕ່າງປະເທດ).
  • ແຮງງານຄົນລາວທີ່ຈະເດີນທາງອອກໄປຕ່າງປະເທດ.

2. ກຸ່ມຄົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ກັບມູນຄ່າກວດ 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ (ສະເພາະຄົນລາວ)ມີ: ບຸກຄົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກຕາມດ່ານສາກົນ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຍ້ອນພາວະສຸກເສີນດ້ານການແພດ, ຄົນເຈັບ,​ ຜູ້ແທນ-ພະນັກງານລັດ ໄປວຽກທາງການ, ນັກສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມການພິຈາລະນາໃຫ້ຍົກເວັ້ນສະເພາະ.

3. ກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນການເກັບຄ່າກວດມີ: ການວິເຄາະເພື່ອສືບຄົນພະຍາດ, ແຂກສຳຄັນຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ແຮງງານ (ຄົນລາວ), ນັກບວດ (ຄົນລາວ) ແລະ ອື່ນໆ ຕາມການພິຈາລະນາໃຫ້ຍົກເວັ້ນສະເພາະ.

ສຳລັບຄ່າປິ່ນປົວ, ຄ່າຫ້ອງນອນ, ຄ່າກວດດ້ານຄລີນິກອື່ນໆ (ລວມທັງຄ່າກວດວິເຄາະໂຄວິດຕາມເງື່ອນໄຂຂໍ້ທີ 1) ໃຫ້ຄິດໄລ່ຕາມການກຳນົດລາຄາຕົວຈິງຂອງໂຮງໝໍທີ່ນໍາໃຊ້ປັດຈຸບັນ.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ