ລັດສັ່ງຫ້າມປະຊາຊົນບຸກລຸກເຂດໂຄງການພັດທະນາເມືອງທັນສະໄໝຢູ່ 12 ບ້ານໃນ ນວ

0
694

ລັດຖະບານໄດ້ສັ່ງຫ້າມປະຊາຊົນບຸກລຸກເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການພັດທະນາເມືອງທັນສະໄໝ (Smart City) ທີ່ນອນໃນ 12 ບ້ານ ຂອງເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລກທີ 083 ລົງວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021 ໂດຍໄດ້ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການປຸກສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມ, ຊື້-ຂາຍ ຫຼື ໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຈົກໜອງນໍ້າ, ຈົກດິນຂາຍ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາເມືອງທັນສະໄໝ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີສອງເມືອງ ຄື ເມືອງໄຊເສດຖາ ລວມມີ 5 ບ້ານ ເຊັ່ນ ບ້ານຈອມສີ, ນາຄວາຍໃຕ້, ນາຄວາຍກາງ, ນາໂນ ແລະນາໄຫ; ສ່ວນເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ລວມມີ 7 ບ້ານ ໄດ້ແກ່ ບ້ານດົງໂພນແຮ່, ຄຳຈະເລີນ, ໜອງແປນເໜືອ, ໜອງແປນໃຕ້, ຊຽງຄວນ, ທ່າພະ ແລະໜອງພົງ.

ບັນດາ 12 ບ້ານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແມ່ນຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ ໃນການລົງສຳຫຼວດປັກຂອບເຂດພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ຂະນະທີ່ນາຍບ້ານເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະອົງການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຊັນໜັງສືອະນຸມັດ ຫຼື ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຊື້-ຂາຍໃດໆທີ່ເປັນການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້.