ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຈ້ງເລື່ອງການປະຕິບັດລາຄາໄຟຟ້າ

0
1676

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດຊາບວ່າ: ພາຍຫລັງທີ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ມີການປະຕິບັດລາຄາໄຟຟ້າໃນໄລຍະແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 752/ຫສນຍ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2020 ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໃນຕົ້ນປີ 2021 ນັ້ນ, ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ.

ເພາະໃນໄລຍະລະບາດຂອງໂຄວິດ-19,ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວມີການປັບປຸງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ752/ຫສນຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຮັບຊາບການປະຕິບັດໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.