ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ການສະກັດກັ້ນໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍເງິນຕາ

0
1803

ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ແຫ່ງ​ ສປປ ລາວ ​ໄດ້ຕອບຄຳຊັກ​ຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍໆ​ບັນຫາ​ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ​ ​ແລະ ​ຢືນຢັນ​ວ່າ​ລັດຖະບານ​​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈໃສ່​ການ​ສະກັດກັ້ນ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້ ​ແລະ ປັບປຸງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເງິນຕາ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ຕາມ​ທິດ​ຊີ້​ນໍາ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ວາງ​ອອກ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນວຽກຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານປະຈຳປີ 2019 ແລະ ລັດຖະບານກໍໄດ້ກຳນົດໃນດຳລັດ 560/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2019 ໂດຍລວມ ລັດຖະບານກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 8 ມາດຕະການ ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄຳຖາມທີ່ສະມາຊິສະພາເຈາະຈົງໃສ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະມາດຕະການທີ 1 ດັ່ງນີ້  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທີ 1 ການສະກັດກັ້ນໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍເງິນຕາ.

​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການນີ້ ຖືວ່າໄດ້ຮັບໝາກຜົນໃນລະດັບໜຶ່ງ ເພາະວ່າໂດຍລວມພວກເຮົາຍັງສາມາດຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກເພື່ອບໍ່ຕົກເຂົ້າໃນວິກິດ ແລະ ຍັງສາມາດຮັກສາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນລະດັບ 6,5% ຕົວຊີ້ວັດຂອງໝາກຜົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການນີ້ກໍສະແດງອອກໃນບົດລາຍງານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃນມື້ກ່ອນເປັນຕົ້ນແມ່ນ

  • ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍໃນລະດັບ 1,5% ເຊິ່ງຢູ່ໃນຂອບ ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງໝົດປີບໍ່ເກີນ 5%
  • ຮັກສາ ປະລິມານເງິນ M2 ຢູ່ໃນລະດັບ 9% ເຊິ່ງສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 20%
  • ຮັກສາຄ່າເງິນກີບ ຢູ່ໃນກອບເໜັງຕີງ ບໍ່ເກີນ ±5% ຕາມມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດກຳນົດ ໃນນີ້ ເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ສະເລ່ຍອ່ອນຄ່າ 0,4% ແລະ ທຽບໃສ່ເງິນບາດອ່ອນຄ່າ 3,4%
  • ຄຸ້ມຄອງສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຕະຫຼາດສຳລັບເງິນກີບ ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 1,7% ແລະ ເງິນກີບ ທຽບໃສ່ເງິນບາດ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 0,4% ຊຶ່ງເປັນອັດຕາທີ່ບໍ່ຕ່າງກັນຫຼາຍ

ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານກໍມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກຳນົດໃນມາດຕະການນີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສົ່ງເສີມການຊຳລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນ (ຕັດຕົ້ນທຶນທີ່ພາໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນສູງຂຶ້ນ) ການສົ່ງເສີມການໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ໂດຍກຳນົດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນພາສີນຳເຂົ້າ  ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າ ແລະ ອື່ນໆ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ລັດຖະບານກໍຍັງຈະໄດ້ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງວຽກທີ່ກຳນົດໃນມາດຕະການທີ 1 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ

  • ການເພີ່ມຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຊຸກຍູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອການຊຳລະສະສາງ ເພາະເຫັນວ່າວຽກດັ່ງກ່າວຍັງມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍຍ້ອນຖານການຜະລິດ ແລະ ຖານລາຍຮັບພາຍໃນຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ
  • ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວກໍຍັງບໍ່ທັນບໍ່ທັນມີຄວາມຄືບໜ້າດີເທົ່າທີ່ຄວນຍ້ອນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຜູ້ລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງລາວຍັງບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ດຶງດູດໃຈກ່ຽວກັບຜົນຕອບແທນຍັງບໍ່ສູງ ເມື່ອທຽບກັບຕະຫຼາດຫລັກຊັບຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ
  • ການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ເຖິງວ່າມີຄວາມພະຍາຍາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກການຜະລິດ ເພື່ອສົ່ງອອກຍ້ອນພື້ນຖານການຜະລິດຂອງພວກເຮົາຍັງອ່ອນນ້ອຍ ຕະຫຼາດພາຍໃນກໍນ້ອຍ ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດພັດສູງ ຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຮົາຍັງຕໍ່າ ນັກທຸລະກິດພາຍໃນທີ່ມີພື້ນຖານແດ່ ສ່ວນໃຫຍ່ລົງທຶນໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການບໍ່ທັນທຸ່ມເທທຶນຮອດ ແລະ ສະຕິປັນຍາໃສ່ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ດັ່ງນັ້ນ ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ແຕ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາພັກ ແລະ ລັດກໍໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ລົງທຶນໃສ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຫຼາຍສົມຄວນ ແລະ ລັດຖະບານຊຸດນີ້ກໍພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໂດຍອິງໃສ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າໃນຕໍ່ຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນີ້ໄດ້ແນ່ນອນ.

 

 

ໂດຍ: ສະຫະລັດ ວອນທິວົງໄຊ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.