ລັດຖະບານອິນເດຍຮ້ອງຂໍໃຫ້ບໍລິສັດໂຊຊ້ຽວມີເດຍຢຸດໃຊ້ຄໍາວ່າ “ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນອິນເດຍ”

0
1282

ລັດຖະບານປະເທດອິນເດຍຮ້ອງຂໍໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວກັບໂຊຊ້ຽວມີເດຍໃຫ້ລົບເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄໍາວ່າ”ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນອິນເດຍ” ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາວ່າ “ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນ B.1.617” ແທນ.

ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດໄດ້ລາຍງານວ່າ: ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີຂອງປະເທດອິນເດຍໄດ້ຂຽນໜັງສືຫາບໍລິສັດດ້ານສື່ໂຊຊ້ຽວມີເດຍຫຼາຍແຫຼ່ງ ເພື່ອຂໍໃຫ້ລົບເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທີ່ໃຊ້ຄໍາວ່າ “ສາຍພັນອິນເດຍ” ອອກຈາກແພຕຟອມຕ່າງໆຂອງສື່ອອນລາຍ.

ທາງການອິນເດຍມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄໍາວ່າ ສາຍພັນອິນເດຍ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານພາບລັກຂອງປະເທດ. ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງອິນເດຍໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ການຂຽນໜັງສືຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນເພື່ອສະແດງເຖິງຈຸດຢືນຢ່າງຊັດເຈນຂອງລັດຖະບານເຖິງການເອີ້ນຊື່ຂອງໂຄວິດ-19 ສາຍພັນອິນເດຍ ນັ້ນວ່າເປັນການສື່ສານທີ່ສົ່ງຜົນທາງດ້ານລົບຕໍ່ກັບພາບລັກຂອງປະເທດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດໂຊຊ້ຽວມີເດຍແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ: ການປິດບັງເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາວ່າ “ສາຍພັນອິນເດຍ” ນັ້ນແມ່ນເຮັດໄດ້ຍາກເນື່ອງຈາກມີໂພສທີ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວເປັນລ້ານໂພສ ແລະ ຄໍາທີ່ໃຊ້ເອີ້ນດັ່ງກ່າວຍັງຢູ່ໃນການລາຍງານຂ່າວຂອງສໍານັກຂ່າວລະດັບໂລກ.