ລັດຖະບານກູເວດ ປະກາດປົດລັດຖະກອນແພດ 3 ພັນຄົນອອກຈາກວຽກ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍພາກລັດ!

558000006311101

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພານີ້ວ່າ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກູເວດ ປະກາດປົດລັດຖະກອນແພດ ແລະ ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ ງວດດຽວ 3,000 ຄົນ ໂດຍໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຖືກປົດ ບໍ່ຕ້ອງມາເຮັດວຽກອີກ ຫລັງຈາກວັນທີ 31 ພຶດສະພານີ້.

ແຫລ່ງຂ່າວໄດ້ອ້າງລາຍງານຈາກ ໜັງສືພິມລາຍວັນ ອັນ-ອັນບາ ຂອງກູເວດທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າ ແຜນການປົດລັດຖະກອນແພດ ແລະ ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງເຖິງ 3,000 ຄົນ ໃນງວດດຽວເທື່ອນີ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນການປັບຄວາມສົມດູນ ດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານກູເວດເອງ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດພົບວ່າ ດິນແດນເສດຖີນ້ຳມັນຢ່າງປະເທດກູເວດ ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບສະພາວະເສດຖະກິດຖອດຖອຍ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 20 ປີ ໂດຍຖ້າຫາກບໍ່ມີການຕັດລາຍຈ່າຍພາກລັດອອອກ ແລະ ສະພາບລາຄານ້ຳມັນໂລກຍັງຫລຸດລົງຕໍ່ເນື່ອງ ກໍອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃຫຍ່ຫລວງ ຕໍ່ຖານະການເງິນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ມີລາຍຮັບກ່ວາ 90% ມາຈາກການຂາຍນ້ຳມັນ.

ທັງນີ້ ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍທີ່ສຸດ ສຳລັບແຜນການປົດພະນັກງານຂອງລັດໃນກະຊວງສາທາລະນະສຸກເທື່ອນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລັດຖະກອນລະດັບລຸ່ມ ທີ່ມີຖານເງິນເດືອນຕ່ຳກ່ວາເດືອນລະ 660 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາສັນຍາຈ້າງຊົ່ວຄາວຕ່າງໆ.